03-04-2018 07:15 | Door: Rianne Lachmeijer

Acht op de tien bedrijven is zich bewust van de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering. Toch managet slechts een op de tien bedrijven de risico’s en kansen die klimaatverandering met zich meebrengt op bestuursniveau.

Download het rapport

Dat blijkt uit het rapport 'Ready or not: Are companies prepared for the TCFD recommendations?' van CDP, voorheen Carbon Disclosure Project, en Climate Disclosure Standards Board (CDSB). ‘Er is sprake van een kloof tussen de identificatie van klimaat-gerelateerde risico's en kansen, en strategisch handelen om ze aan te pakken’, staat in het rapport.

Uit het onderzoek blijkt dat 83 procent van de 1.681 onderzochte bedrijven zich bewust is van de fysieke risico’s van klimaatverandering. 88 procent van de bedrijven ziet beleidsverandering en nieuwe regulering als grootste risico van de transitie naar een koolstofarme economie. Ondanks dit bewustzijn ondernemen zij nog zelden actie om deze risico’s te voorkomen, blijkt ook.

Lees ook: “Steun voor openbaarmaking klimaatimpact enorm toegenomen”

‘Bedrijven moeten in actie komen’

“Deze analyse toont aan dat bedrijven de financiële implicaties van klimaatverandering niet langer kunnen negeren en deze in de complete bedrijfsvoering moeten integreren”, zegt Simon Messenger, managing director bij CDSB. We naderen een omslagpunt, waardoor het belangrijk is dat bedrijven snel gaan handelen, stellen CDSB en CDP.

“Het is nu het moment voor bedrijven om duidelijke strategieën op te stellen om de blootstelling aan klimaatrisico's aan te pakken en nieuwe economische kansen te grijpen. Het beheer van milieukwesties kan niet langer de exclusieve verantwoordelijkheid van duurzaamheidsteams zijn. Klimaatimpact moet een prioriteit van het bedrijfsbestuur worden om te verzekeren dat het echt ingebed wordt in de bedrijfsstrategie."

‘Britse bedrijven rapporteren het meest’

In het rapport zijn gegevens van 1.681 bedrijven uit 14 verschillende landen en 11 sectoren onderzocht. Nederland is buiten beschouwing gelaten. CDP en CDSB vergeleken de thema’s die de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) onderscheid waarop bedrijven idealiter zouden rapporteren: governance, strategie, risicobeheer en tot slot meetmethode en doelstellingen.

Uit de resultaten blijkt dat bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk het meest rapporteren over de impact van klimaatverandering op hun bedrijfsvoering, daarnaast is in 96 procent van de onderzochte Britse bedrijven het bestuur actief betrokken bij het inspelen op de risico’s en kansen van klimaatverandering.

Lees ook: John McKinley, BlackRock: “Klimaatbewuste bedrijven winstgevender op de lange termijn”

Bron: CDP | Afbeelding: Adobe Stock