28-06-2018 08:24 | Door: Rianne Lachmeijer

De financiële waarde van beleggen op basis van environmental, social en governance factoren is bewezen. Dat concludeert Swiss Re in een evaluatie van hun nieuwe investeringsbeleid.

Daarover bericht Environmental Finance.

Vanaf juli 2017 investeert de verzekeringsmaatschappij haar vermogen op basis van benchmarks die rekening houden met environmental, social en governance (ESG)-indicatoren: milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur in plaats van de beurswaarde van bedrijven.

Lees ook: John McKinley, BlackRock: “Klimaatbewuste bedrijven winstgevender op de lange termijn”

Risico’s inzichtelijk

Volgens Swiss Re worden de langetermijnrisico’s van met name kredietinvesteringen beter inzichtelijk door gebruik van ESG-indicatoren. De verzekeraar gebruikt de indicatoren nu bij bijna al haar investeringsportfolio’s. “Actief rekening houden met ESG-factoren biedt veel meer kansen dan beleggers momenteel benutten."

Duurzaamheid in de financiële sector

De verzekeraar benoemt in het rapport 'Responsible Investments, the next steps in our journey' een aantal obstakels die een bredere toepassing van verantwoord beleggen in de weg zitten. Zoals het ontbreken van breed gedragen overeenstemming over de invulling van de terminologie, een standaard meetmethode en periodieke rapportage op de thema’s.

Wel vinden er op dit vlak ontwikkelingen plaats. Zo publiceerde de Europese Commissie in maart een actieplan dat duurzaamheid in de financiële sector vorm moet geven. Daarin staat dat er onder andere een Europees classificatiesysteem komt dat duurzaamheid definieert.

Lees verder: Europees actieplan zet verduurzaming financiële sector in gang

Bron: Environmental Finance | Afbeelding: Adobe Stock