19-07-2018 10:17 | Door: Rianne Lachmeijer

VGZ is de eerste zorgverzekeraar die zich heeft gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). In het afgelopen jaar heeft de zorgverzekeraar 2 procent CO2 gereduceerd.

VGZ gaat met behulp van de CO2-Prestatieladder de CO2-footprint in kaart brengen, CO2-uitstoot monitoren en maatregelen invoeren om CO2-emissies te reduceren. Zo kijkt VGZ onder andere naar mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen met de bedrijven in haar kantoor-omgevingen.

Daarnaast wordt CO2-uitstoot momenteel voorkomen door een groen mobiliteitsbeleid, waarbij het gebruik van de trein actief wordt gestimuleerd en besparingsmaatregelen voor stroomverbruik.

CO2-Prestatieladder als instrument voor CO2-reductie

Organisaties kunnen de CO2-Prestatieladder als instrument gebruiken om CO2 structureel te reduceren, binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Het instrument kan worden gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Zo kunnen bedrijven die goed scoren op het verminderen van hun CO2-uitstoot worden beloond met een gunningvoordeel bij aanbestedingen.

Er zijn 5 niveaus: 1 is het laagst en 5 is het hoogst. Zo betekent niveau 1 op de CO2-Prestatieladder dat een bedrijf inzicht heeft in de belangrijkste energiestromen, een score op niveau 3 betekent dat de CO2 footprint van de organisatie conform de norm is en dat het bedrijf kwantitatieve reductiedoelstellingen heeft opgesteld en een bedrijf van niveau 5 bevraagt leveranciers over hun CO2-footprint en behaalt haar eigen CO2-doelstellingen.

Lees ook:

Bronnen: VGZ en SKAO | Afbeelding: Adobe Stock