09-11-2018 08:15 | Door: Rianne Lachmeijer

De Nederlandse staat gaat volgend jaar groene obligaties uitgeven. Dit kan bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Minister Wopke Hoekstra van Financiën maakte dat eerder bekend. De Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord spreekt van een win-win.

“Enerzijds kan de overheid op effectieve en transparante wijze geld ontsluiten voor klimaatprojecten, anderzijds krijgen beleggers toegang tot laag-risico groene investeringen, in aansluiting op hun ambities”, stelt de Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord in een schriftelijke reactie.

In een eerder interview zei Magnus Billing, CEO van Zweeds pensioenfonds Alecta, graag te willen investeren in groene staatsobligaties. Deze zijn er naar zijn mening veel te weinig. Ook de Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord geeft aan dat er behoefte is onder institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, aan investeringsmogelijkheden in groene projecten.

Lees meer over het Klimaatakkoord:

Groene obligaties

Obligaties zijn leningen van investeerders aan de uitgevers van dat schuldpapier. Dat kunnen bijvoorbeeld landen, banken of bedrijven zijn. Bij groene obligaties of green bonds gaat het om leningen die specifiek bedoeld zijn voor de financiering van duurzame projecten. Het kan gaan om de bouw van een windpark, maar ook om duurzame bosbouw of water recycling. Daarom kan het best zo zijn dat een bedrijf uit een vervuilende sector een green bond uitgeeft.

Nederland leent, net als andere landen, via obligaties jaarlijks vele miljarden op de kapitaalmarkt om de balans te financieren. Een groene obligatie werkt precies hetzelfde, behalve dat het geld specifiek voor duurzame projecten ingezet moet worden.

Groene obligaties voor Klimaatakkoord

Nederland zou het geld dat het ophaalt met de uitgifte van de groene obligatie bijvoorbeeld kunnen inzetten voor investeringen in duurzame energie, het spoornet of het Deltafonds. Minister Wopke Hoekstra stelt, op basis van onderzoek dat hij liet uitvoeren, dat tussen € 3,5 en € 5 mrd per jaar aan staatsuitgaven als ‘groen’ kunnen worden aangemerkt.

Nederland zou niet het eerste land zijn dat een groene obligatie uitgeeft. Andere Europese landen gingen voor: België, Frankrijk en Ierland.

Lees verder:

Bron: Taakgroep Financiering Klimaatakkoord | Afbeelding: Adobe Stock