28-01-2019 16:19 | Door: Bas Joosse

Pensioenfonds ABP richt een eigen energietransitiefonds op om kapitaal voor de energietransitie vrij te maken. Het pensioenfonds steekt in eerste instantie € 50 miljoen in het fonds.

Het ‘ABP’s Nederlands Energietransitie-fonds’ (ANET) is bedoeld voor investeringen in innovatieve projecten en bedrijven die zich richten op het opwekken en distribueren van energie en energiegebruik.

Met het fonds ondersteunt het pensioenfonds de energietransitie en het streven om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te brengen. “Wij willen ons opstellen als maatschappelijk partner voor de energietransitie in Nederland en onze verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van klimaatverandering. Via ANET kan ABP een extra stap zetten en investeren in projecten die voor onze deelnemers goed rendement opleveren en tegelijkertijd positief bijdragen aan de energietransitie in Nederland”, stelt Geraldine Leegwater, bestuurslid van het pensioenfonds.

Lees ook: De energietransitie wordt (en is) business: 5 voorbeelden

Producten

Met het nieuwe fonds wil het ABP investeringen mogelijk maken in warmtenetten, geothermie, afvalverwerking en biomassa, laadinfrastructuur en elektrische voertuigen. De investeringsbedragen zijn volgens het fonds ‘relatief klein’ voor ABP-begrippen. Door het fonds op te richten, kan ABP ook die investeringen financieren. Het ABP had eind 2018 in totaal € 399 miljoen beschikbaar.

Duurzame projecten

Het pensioenfonds, waarbij onder andere onderwijspersoneel en ambtenaren zijn aangesloten, belegt op meer manieren in duurzame projecten. Het fonds investeert de komende jaren onder andere € 800 miljoen in duurzame hypotheken en belegt al langere tijd niet meer in producten als kernwapens en tabak. In 2015 schroefde het pensioenfonds de norm voor deelnemende bedrijven op, waardoor niet-duurzame bedrijven geen deel meer uitmaken van de beleggingsportefeuille. Ook wordt er geld gestoken in grootschalige zonneparken in de Verenigde Staten.

Lees ookRabobank: “Wij willen de huisbankier van de energietransitie zijn.”

Bron: ABP | Afbeelding: Adobe Stock