21-03-2019 17:05 | Door: Bas Joosse

De Nederlandsche Bank (DNB) ondertekent als eerste centrale bank de Principles voor Responsible Investment. De bank commiteert zich hiermee aan ESG-principes voor het beleggingsbeleid.

De centrale bank belegt ruim € 19 miljard in verschillende sectoren. Bij die beleggingen gaat de bank meer rekening houden met de impact op het milieu, op sociaal gebied en op bestuurlijk niveau. Concreet betekent dit dat de bank een filter gaat toepassen bij de beleggingen. “Partijen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens gaan we uitsluiten”, stelt Lisanne Cock, Sustainable Investment Specialist bij de bank. Met hetzelfde filter worden ook bedrijven die ethische normen schenden geweerd, of wordt er gestuurd op gedragsverandering bij die bedrijven.

“Het is een eerste, maar wel belangrijke stap in een groot proces”, zegt directielid Job Swank van de bank. “Laat zien waar je in belegt en waar je niet in belegt.”

Verantwoord beleggen

Het filter is één van de vijf pijlers uit het Charter Verantwoord Beleggen van de bank. Andere pijlers gaan over het integreren van ESG-criteria, het promoten van groene financiering, het rapporteren van activiteiten en het ontwikkelen van het verantwoorde beleggingsbeleid. Bij die ontwikkeling hoort onder andere het doorrekenen van de CO2-voetafdruk van de eigen beleggingsportefeuilles.

MVO beleid

DNB richt zich tot 2025 op twee speerpunten voor het MVO-beleid. Het ene speerpunt gaat over economische groei zonder schadelijke effecten voor de leefomgeving, waarbij klimaat- en milieurisico’s en duurzaamheid een grote rol spelen. Het andere punt is het ontwikkelen van een ‘inclusief’ financieel en economisch systeem, waarin financiële diensten goed toegankelijk zijn voor iedereen. De bank draagt met deze doelstellingen bij aan vier duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Het gaat om doel 8 (waardig werk en economische groei), doel 12 (verantwoorde consumptie en productie), doel 13 (klimaatactie) en 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Niet duurder

Verantwoord beleggen heeft al langer de interesse van financiële instellingen. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling concludeerde aan het begin van dit jaar in een rapport dat verantwoord beleggen voor pensioenfondsen niet duurder is dan niet verantwoord beleggen.

Bron: De Nederlandsche Bank | Afbeelding: Adobe Stock