25-07-2012 10:02 | Door: Mark Beumer

Vooral de grote politieke partijen VVD en CDA durven in aanloop naar de stembusgang in september geen kleur te bekennen over een duurzame economie.

Ondernemersplatform De Groene Zaak analyseerde de verkiezingsprogramma’s en constateerde grote verschillen tussen de politieke partijen. De PVV heeft geen duurzaamheidsparagraaf opgenomen in zijn program. Vooral kleinere partijen als D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn ambitieus op het gebied van duurzaamheid.

Marga Hoek, voorzitter van De Groene Zaak, ziet wel dat partijen steeds meer een koppeling maken tussen het belang van vergroening en het versterken van de economie. “Dat op zichzelf is positief: kennelijk ziet de politiek nu ook wat het duurzame bedrijfsleven al een aantal jaren ziet en waar het ook naar handelt,” aldus Hoek.

Partijen verschillen met name sterk in mate van concreetheid en de uitwerking van maatregelen.Marga Hoek, voorzitter De Groene Zaak

Hoek houdt echter een slag om de arm. “Toch blijven er zorgen, want het beeld dat uit de diverse programma’s rijst is weinig congruent en veel te gedifferentieerd. Partijen verschillen met name sterk in mate van concreetheid en de uitwerking van maatregelen. Dat geldt sterker voor de grote partijen.”

Speerpunten

In zijn analyse richtte De Groene Zaak zich op drie speerpunten: inzetten op betaalbare hernieuwbare energie, fiscaal vergroenen en het circulair maken van de economie.

Vooral op het gebied van energiebeleid is sprake van een breed gedeelde overtuiging dat het inzetten op duurzame energie prioriteit moet krijgen. D66 is daarbij het meest ambitieus en het meest concreet. De partij wil dat Europa in 2050 geheel duurzaam in de eigen elektriciteitsvraag kan voorzien.

Om dat te bereiken wil D66 een nationaal energieplan voor 2020 met concrete, meetbare doelen en een duidelijk pad naar ambities voor 2050. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan en alle daarbij behorende energie- en klimaatzaken moeten in handen komen van één minister.

Fiscale vergroening

Ten aanzien van het speerpunt fiscale vergroening is het beeld minder gunstig. VVD en CDA hebben dit punt niet op de agenda staan. De partijen tonen zich conservatief door in te zetten op eco-efficiency – meer doen met minder. Dit leidt echter niet tot innovatie en genereert geen nieuwe economische activiteiten.

Het derde speerpunt – de noodzaak van een omschakeling naar een circulaire economie – komt terug in veel programma’s, maar de uitwerking laat te wensen over. “Verbazingwekkend genoeg komt het concept in zijn geheel niet terug in het programma van de VVD, terwijl het bij uitstek past bij het ondernemersperspectief waar deze partij voor staat,” aldus Hoek.

De Groene Zaak wil na  het zomerreces met de diverse politieke partijen in gesprek te gaan. Het platform ziet mogelijkheden om de economie te vergroenen met behoud van de koopkracht en versterking van de concurrentiepositie en economie.

Bron: De Groene Zaak

Foto: Gerard Stolk