24-04-2019 10:22 | Door: Bas Joosse

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) neemt een belang in het bedrijf SCW Systems. Tegelijk met het minderheidsbelang gaat het pensioenfonds investeren in het bedrijf. De investering maakt het voor SCW Systems mogelijk om de technologie van ‘superkritische watervergassing’ verder op te schalen.

Bij superkritische watervergassing wordt natte biomassa op een temperatuur van minimaal 375 graden Celsius en een druk van minimaal 221 bar gebracht. Op dit punt vallen koolwaterstofverbindingen uiteen, waardoor een gasmengsel ontstaat. De output bestaat voornamelijk uit waterstof en gas (methaan). Mineralen die in de grondstof aanwezig zijn, kristalliseren door de techniek uit. Volgens de partijen maakt dit het mogelijk om op termijn fosfaten terug te winnen.

Reststromen als grondstof

SCW Systems zet organische reststromen zoals rioolslib, agrarische biomassa, GFT en reststoffen uit de industrie om in groene grondstoffen voor de energie- en chemische industrie. Doordat het methaan onder hoge druk geproduceerd wordt, kan het zonder beperkingen vervoerd worden in het hogedrukleidingnetwerk van Gasunie. Het groen gas wordt via het netwerk geleverd aan industriële grootverbruikers. 

Lees ook het interview met Greenchoice: 'Welke rol speelt groen gas in de energietransitie?'

Vaste plek in energieproductie

“Deze nieuwe technologie verdient een vaste plek in de Nederlandse energieproductie: ze laat zien dat we binnen de bestaande economie met relatief weinig ingrepen in de infrastructuur kunnen verduurzamen. Bovendien is het een veelbelovend exportproduct”, stelt Peter Borgdorff, directeur van het pensioenfonds. De komende jaren stelt het pensioenfonds € 500 mln aan kapitaal beschikbaar voor duurzame investeringen.

Lees ook: PFZW belegt in green bonds met duurzaam beleid

20 petajoule

SCW Systems heeft inmiddels samen met Gasunie een demonstratiefabriek in Alkmaar neergezet. Samen hebben ze plannen om tot 2023 twee à driehonderd productie-units voor superkritisch water te realiseren op drie locaties in Nederland. De productie-units moeten een totale capaciteit van ongeveer 20 petajoule krijgen.

Bron: Pensioenfonds Zorg en Welzijn, SCW Systems | Afbeelding: Adobe Stock