27-05-2019 16:50 | Door: Bas Joosse

Tien grote taxatiekantoren en ING Real Estate Finance ontwikkelen gezamenlijk een standaard voor het taxeren van de verduurzaming van kantoren. Een standaard komt de verduurzaming van vastgoed ten goede, stellen de partijen.

Volgens ING worden nu nog veel verschillende manieren gebruikt om de duurzame waarde van een gebouw te taxeren. “Bij een inventarisatie onder de tien grootste taxateurs van commercieel vastgoed in Nederland bleek dat iedereen daar een andere methode voor gebruikt, die vaak neerkomt op enkel het vastleggen van kenmerken, zonder daar een waarde aan te koppelen”, zegt Peter Göbel, directeur ING Real Estate Finance. Doordat er veel informatie ontbreekt en er geen standaard is, wordt er geen duurzame waarde aan een gebouw gekoppeld. Met het Duurzaamheidstaxatiemodel moet daar verandering in komen.

Energielabel

Het kabinet eist dat alle kantoorgebouwen in 2023 minimaal energielabel C hebben. De Universiteit van Maastricht concludeerde twee jaar geleden al in een onderzoek voor ING dat kantoorpanden met energielabel C meer rendement opleveren ten opzichte van kantoorgebouwen die niet verduurzaamd zijn. De bank financiert sinds 2018 geen panden meer die geen verduurzamingsplan hebben.

19 Indicatoren

Het Duurzaamheidstaxatiemodel bestaat uit 19 objectieve duurzaamheidsindicatoren. De tien grootste taxatiebureaus van Nederland voeren nu ieder vijf taxaties uit, waarna feedback verzameld wordt. “Vooralsnog gaat het om een taxatiemodel voor kantoorpanden, maar als deze fase is afgerond wordt het model verder ontwikkeld voor taxaties van winkels bedrijfspanden en woningen”, stelt Göbel. Uiteindelijk moet de methodologie achter het model gedeeld worden met de andere Nederlandse banken. 

ING is niet de enige bank die de duurzaamheid van haar vastgoed beoordeelt, ook ABN Amro zet erop in. Die bank let bij het taxeren van vastgoed bijvoorbeeld op de gehele levenscyclus van objecten, exploitatiekosten, CO2-uitstoot en de economische levensduur. Ook worden zaken als grondgebruik, gebouwontwerp, bouwmaterialen en de locatie meegewogen.

Lees ookWaarom een bank zich druk maakt over de verduurzaming van de woningmarkt

Bron: ING | Afbeelding: Adobe Stock