04-07-2019 11:47 | Door: Bas Joosse

Verzekeraar a.s.r. scoort als beste op het gebied van verantwoord beleggen. Dat concludeert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in een nieuwe benchmark. VBDO stelt tegeliijkertijd dat veel Nederlandse verzekeraars niet weten wat het effect is van klimaateffecten op de beleggingsportefeuille. Slechts 7 procent van de onderzochte 30 verzekeraars heeft het effect van de risico’s in kaart gebracht.

In de  ‘VBDO Benchmark Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland 2019’ onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) hoe verzekeraars scoren op de zogeheten ESG-criteria: Environmental, Social en Governance. Verzekeraar a.s.r. heeft het best ontwikkelde verantwoord beleggingsbeleid, blijkt uit de benchmark. Andere koplopers zijn Vivat, NN en Achmea.

Lees ook: Duurzaamheid bij verzekeraar a.s.r.: van guerilla-tactiek naar het DNA van de organisatie

Vier terreinen

VBDO beoordeelde de dertig grootste verzekeraars van Nederland op vier terreinen: bestuur, beleid, transparantie en implementatie. Bij dit laatste punt werd gekeken naar de kwaliteit en het ambitieniveau van duurzame beleggingspraktijken van de verzekeraars. A.s.r. behaalt de hoogste score met 4,5 punten op een totaal van 5 punten.

De VBDO houdt al langere tijd de ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beleggen in de gaten en signaleert dat er meer nodig is om dit naar een volgend niveau te brengen.

“Om verantwoord beleggen naar een volgend niveau te brengen, is een meer diepgaande en omvangrijke aanpak van ESG-integratie nodig, waarbij ESG-criteria worden meegewogen in de bestaande processen en op iedere investering invloed hebben”, stelt de organisatie. Ook moeten verzekeraars per beleggingscategorie specifieke ESG-criteria én (klimaat)risico’s inzichtelijk maken.

Lees ook: ‘De financiële waarde van ESG-investeren is bewezen’

Te vrijblijvend

In 2017 concludeerde VBDO al dat duurzaam beleggen door verzekeraars nog te vrijblijvend is. Dit jaar is het vooral een uitdaging om doelstellingen te formuleren waarmee het duurzame beleggingsbeleid verbeterd wordt. Volgens VBDO ontbreekt vooral een langetermijnvisie. Bij 83 procent van de verzekeraars ontbreken concrete doelstellingen om verantwoord beleggen naar het volgende niveau te brengen.

Dit jaar legt de VBDO de nadruk op het integreren van klimaat-gerelateerde risico’s in de beleggingsstrategie. Een belangrijke stap in het identificeren van klimaatrisico’s en kansen. Een andere belangrijke stap is het in kaart brengen van de impact van klimaatgerelateerde effecten op de beleggingsportefeuille. Volgens het onderzoek hebben slechts twee van de dertig verzekeraars dat gedaan.

Lees ook: DNB: Financiële sector moet meer rekening houden met klimaatrisico’s

Bron: VBDO  |  Afbeelding: Adobe Stock