24-10-2014 16:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert € 2 mln in het onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen. Aan het onderzoek doen vijf consortia mee.

De vijf consortia van publieke en private organisaties, bedrijven en wetenschappers onderzoeken de mogelijkheden om de overgang naar duurzame businessmodellen te bespoedigen. Het Groene Brein en De Groene Zaak zijn samen met het NWO de initiatiefnemers voor het onderzoeksprogramma.

Vanuit de wetenschap doen de disciplines bedrijfskunde, innovatiewetenschappen, psychologie en economie mee. De onderlinge kennisoverdracht is zowel tussen de disciplines als tussen de betrokken bedrijven en organisaties van belang. 'Deze kennis is direct bruikbaar om het transitieproces naar duurzame businessmodellen te versnellen', aldus Marko Hekkert, projectleider en hoogleraar Innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht.

De vragen waarop een antwoord moet komen zijn afkomstig van bedrijven en organisaties. Die wisselwerking tussen onderzoek en praktijk is essentieel voor een efficiënte samenwerking. Die moet de versnelde transitie mogelijk maken.

 

5 domeinen

 

De focus van de verschillende consortia ligt op verschillende terreinen. Zo richt de ene consortium zich op de verandering van bedrijfsprocessen en nieuwe vormen van leiderschap in de sectoren zorg, voedselzekerheid, energie en biodiversiteit. Een andere consortium houdt zich bezig met de maatschappelijke impact van duurzame innovaties.

Een derde consortium richt zich op duurzame verdienmodellen met behoud van biodiversiteit en ecosystemen. Verder onderzoekt een vierde consortium hoe het autodelen in Nederland kan groeien. Ten slotte houdt een vijfde consortium zich bezig met de implementatie van circulair ketenmanagement.

Bron: NWO | Foto: IOE London