06-08-2012 16:29 | Door: Raksha Hoost

Het duurzame getal van de dag: 13. De Amerikaanse olie- en gas-industrieën kregen tot nu toe 13 keer meer overheidssteun dan dat hernieuwbare energie nu krijgt.

Sommigen beweren dat het goedkoper is om kolen, olie of kernenergie te gebruiken dan hernieuwbare energie als energiebron. In het rapport ‘What would Jefferson do?’ kaarten Nancy Pfund en Ben Healey de verdeling van subsidies in de VS aan om van deze misvatting af te stappen.

De bewering zou juist zijn als er sprake was van volkomen concurrerende markten. Als elke vorm van energie, van bruinkool tot biomassa, een gelijk speelveld zou kennen. Subsidies voor energie uit wind, zon en biomassa hebben tot nu toe echter een klein plaatsje in de energiebegroting gekregen. Over de jaren heen hebben fossiele brandstoffen een speelveld gehad van wel 13 keer groter dan hernieuwbare energie. Volgens Pfund en Healey is het nu tijd om hetzelfde niveau van ondersteuning te geven aan groene energie.

Historisch gemiddelde van jaarlijkse energie subsidies in de VS

Duurzaambedrijfsleven.nl zocht eerder al uit hoe de situatie in Nederland staat.

Check de overzichtelijke infographic over subsidies voor groene en grijze energie in Nederland.