12-03-2015 11:57 | Door: Willemien Groot

Investeringen in een duurzame economie geven de Europese Unie een boost van ruim 300 mrd. Dat schrijft het World Wildlife Fund (WWF).

Het rapport From crisis to opportunity van het WWF en de duurzame non-profit Ceres presenteert de resultaten van een meta-onderzoek over 400 afzonderlijke studies naar de kansen van een duurzame economie. Onder meer de Verenigde Naties, OESO, Wereldbank, McKinsey en Lord Nicholas Stern pleiten voor een beter klimaat- en milieubeleid om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

De komende vier jaar wil president Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie € 315 mrd investeren om de economie op gang te krijgen. De investeringen komen ten goede aan de eigen economie van de lidstaten. Het World Wildlife Fund roept de Commissie op economische hervormingen door te voeren die leiden tot een duurzame economie.

Efficiëntie

Volgens het WWF levert vooral de verbetering van grondstoffenefficiëntie een bijdrage van € 300 mrd aan de economie, zonder de veiligheid en het milieu in gevaar te brengen. Bijna evenveel als Juncker wil investeren. Bedrijven in de Unie importeren nu jaarlijks voor 500 mrd aan ruwe grondstoffen, omdat die in Europa zijn uitgeput. Bovenop de directe winst zou tegen 2020 een duurzamere economie 20 miljoen banen kunnen opleveren.

De onderzoekers stellen verder dat de Europese Unie in de afgelopen tien jaar al economische schade heeft geleden door de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld via overstromingen en luchtvervuiling.

Bron: WWF, BusinessGreen | Foto: WWF