17-03-2015 11:50 | Door: Willemien Groot

In Ierland is een duurzaam kenniscentrum opgericht dat zich gaat richten op duurzame productie in ontwikkelingslanden. Het Global Sustainability Initiative richt zich in eerste instantie op Zuid-Afrika.

De GSI-kennishub is bedoeld voor bedrijven die willen uitbreiden naar ontwikkelingslanden. Het centrum is een internationaal samenwerkingsverband van bedrijven, aangevuld met kennisinstituten en financieringsinstellingen.

Volgens de initiatiefnemers is op basis van handel, in plaats van hulp, te voldoen aan de zes basisbehoeften van voedsel, energie, veilig drinkwater, zorg, onderwijs en technologie. GSI is ontstaan na de oproep aan het bedrijfsleven door het Clinton Global Initiative om zich in te spannen voor duurzame economische ontwikkeling.

 

Zuid-Afrika

 

De initiatiefnemers hebben Zuid-Afrika aangewezen als locatie voor de eerste projecten. GSI gaat land aankopen voor de teelt van biobrandstoffen, biologische landbouw en drinkwaterprojecten. De internationale investeringsbank BPA International Group is de belangrijkste investeerder. Daarnaast zoekt het initiatief aanvullende investeringen in Europa van zo'n € 300 mln.

De aangesloten bedrijven komen onder meer uit Canada, de Verenigde Staten en Tsjechië. De concerns zijn actief in onder andere de productie van biogas en hout, verpakkingstechnologie en zonne-energie. Het uitgangspunt is winstgevende bedrijven op te zetten in ontwikkelingslanden, die bijdragen aan de economische groei van de regio en milieubescherming. Van winst investeert GSI 40 procent in lokale gemeenschappen.

Bron: PR Newswire, RTE News | Foto: Lee Jordan, via Flickr (Creative Commons) (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven.nl)