17-03-2015 14:00 | Door: Willemien Groot

De Universiteit Twente krijgt geld van de Europese Unie voor energieonderwijs. De EU investeert € 4 mln, verdeeld over 15 Europese instellingen.

De Universiteit Twente ontwikkelt binnen het project BioEnergyTrain een master over de hele keten van de biobrandstofindustrie. De UT combineert daarin technologie met de economische en maatschappelijke impact van de biobrandstoffenindustrie.

De universiteit is door de EU gevraagd de master te ontwikkelen, omdat de UT al langer kijkt naar de hele keten in plaats van de afzonderlijke delen van het productieproces.

Het project BioEnergyTrain is opgezet om het Europese onderwijs op het gebied van biobrandstoffen te versterken. Goed opgeleide specialisten zijn nodig nu bedrijven en instellingen miljarden investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het Europese bedrijfsleven en de universiteiten moeten dit nieuwe onderwijs samen ontwikkelen. In totaal zijn vijftien onderwijsinstellingen aangewezen, die samen € 4 mln krijgen.

Nederlands succes

Binnen het Europese Horizon 2020-programma is tussen 2014 en 2020 in totaal € 80 mrd beschikbaar voor onderzoek en innovatie. Het budget voor energie bedraagt € 5,4 mrd, waarvan het overgrote deel is bestemd voor onderzoek naar hernieuwbare energie.

De Universiteit Twente haalde eerder al voor € 13 mln aan subsidiegelden binnen van Horizon 2020, voor in totaal 25 onderzoeksprojecten. Ook het Nederlandse MKB profiteert van het Europese innovatieprogramma. Begin dit jaar bleek dat duurzame ondernemingen inmiddels € 13 mln hebben ontvangen.

Bron: Universiteit Twente | Foto: Horizon 2020