03-09-2012 09:21 | Door: Lotte Gerritsen

In aanloop naar de verkiezingen spreekt Duurzaambedrijfsleven.nl met de energie-experts van verschillende partijen. Vandaag vijf vragen aan Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

1. Wat zijn de belangrijkste speerpunten van de PvdA op het gebied van duurzaamheid?

“Allereerst willen we dat energiebedrijven verplicht worden om een percentage duurzame energie te produceren. Dat gaat om 20 procent in 2020 en 100 procent in 2050.

Daarnaast willen we de belasting voor particuliere zonnepanelen afschaffen. Hierdoor kan iedereen, ook mensen in een appartement zonder eigen dak, zijn eigen duurzame energie opwekken. Dit levert ook nog eens banen op.

Ten slotte willen we veel meer windparken op zee. Onze ondiepe Noordzee is uitermate geschikt voor windmolenparken en de kennis die we daarmee op doen, kunnen we exporteren.”

Decentrale energieopwekking levert banen op.

2. De PvdA wil dat Nederland voor 100 procent gebruikmaakt van duurzame energie in 2050. Hoe wordt dit gerealiseerd?

“Door alles uit de kast te trekken. Om te beginnen zetten we in op energiebesparing in producten, bedrijven en huizen. Daarnaast zetten we maximaal in op alle vormen van duurzame energie: wind op land en zee, biomassa voor elektriciteit en biobrandstoffen voor transport. Ook stimuleren we decentrale opwekking via zonnepanelen, bio-vergisters, aardwarmte en windmolens en doen we onderzoek naar nieuwe vormen van energie, zoals getijdenenergie.”

De PvdA wil alles uit de kast trekken.

3. Wat is de beste coalitie als het gaat om een duurzaam Nederland?

De PvdA wil een zo progressief mogelijke coalitie. Gelukkig zijn er genoeg partijen die ook serieus werk willen maken van duurzame energie.

4. En als de PvdA zou moeten onderhandelen met de PVV?

“Samenwerking met de PVV is om veel redenen onmogelijk. Op het gebied van duurzaamheid steken ze hun kop in het zand. Blijkbaar wil de PVV liever de energierekening laten oplopen en olie blijven kopen van dubieuze regimes.”

Op het gebied van duurzaamheid steekt de PVV de kop in het zand.

5. Hoe gaat de PvdA de kiezers overtuigen van het belang van duurzaamheid?

“Gelukkig vinden steeds meer kiezers duurzaamheid belangrijk. Om dit door te zetten is het vooral belangrijk om mensen de mogelijkheid te geven om zelf duurzame energie op te wekken. En daarnaast blijven we de boodschap uitdragen dat duurzaamheid de enige oplossing is, en niet alleen voor het milieu. Want de enige manier om onafhankelijk te worden van het Midden-Oosten en Rusland is investeren in duurzaamheid.”