23-01-2012 15:40 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Uit het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek blijkt dat 96 procent van de Nederlandse consumenten het als 'plicht' ziet van het bedrijfsleven om duurzaam te ondernemen. Het onderzoek toont een mogelijkheid voor bedrijven die verantwoordelijkheid durven nemen.

Het onderzoek werd in december gehouden in opdracht van duurzaamheidsproject ‘1.000.000 druppels’ onder 992 respondenten. Het doel van het project is om voor eind 2012 een miljoen mensen bewuster te maken van hun eigen rol in de duurzaamheidsdiscussie.

Van de respondenten vindt 96 procent dat bedrijven de plicht hebben om bij te dragen aan een beter milieu. Slechts 8 procent van de ondervraagden gaf aan geen bedreiging te zien in het overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Eigen verantwoordelijkheid

Consumenten erkennen ook hun eigen verantwoordelijkheid. Meer dan 90 procent van de respondenten zien in dat zij zelf een belangrijke rol spelen bij de keuze van duurzame producten, zowel bij sociale als bij milieuaspecten.

Een gebrek aan informatie blijkt echter een belangrijke barrière. Van de ondervraagden geeft 78 procent aan meer te willen weten over energiebesparing, en 76 procent over waterbesparing.

Bron: 1.000.000 druppels

Foto: Flickr.com, foshydog