09-09-2012 09:00 | Door: Lieuwe Jan Hettema

In aanloop naar de verkiezingen spreekt DuurzaamBedrijfsleven.nl met de energie-experts van verschillende partijen. Vandaag vijf vragen aan Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). Lees het volledige interview met haar hier.

1. Wat zijn de belangrijkste speerpunten van GroenLinks op het gebied van duurzaamheid?

“Nederland moet naar een duurzame kenniseconomie, waarbij we niet afhankelijk zijn van fossiele energie. Om dit te bereiken moeten we een gelijk speelveld voor groene ondernemers ontwikkelen en het gebruik van innovatieve en slimme oplossingen stimuleren.

Nederland moet naar een duurzame kenniseconomie, waarbij we niet afhankelijk zijn van fossiele energie.

Jaarlijks gaat er €5,8 mrd gemeenschapsgeld naar fossiele energie, tegen €1,4 mrd voor groene energie. Kolencentrales draaien dus op subsidie, niet de windmolens. Wij willen daarom dat de vervuilers gaan meebetalen, zodat dit geld kan doorvloeien naar groene ondernemers met lage inkomens.”

2. Waarom wil GroenLinks naar een kenniseconomie?

“Met een duurzame kenniseconomie kunnen we beter anticiperen op veranderingen dan bij een grijze business as usual economie. Toen in 2008 de prijs van olie enorm steeg, zag je dat de Verenigde Staten daar veel meer last van hadden dan Europa. Dat komt omdat er hier al zuiniger met energie wordt omgesprongen en er alternatieven bestaan.”

3. In juli opende GroenLinks het Meldpunt Groen Ondernemen. Zijn er al uitkomsten bekend?

“De uitkomsten worden later bekendgemaakt, maar je moet geen nieuwe deltawet dankzij dit meldpunt verwachten. Het meldpunt is vooral bedoeld voor specifieke problemen in de wet- en regelgeving waar groene ondernemers tegenaan lopen.

De hoofdproblemen zijn ons al bekend. We vinden bijvoorbeeld dat de belastingen op werk verlaagd moeten worden, zodat het voor werkgevers goedkoper is om mensen in dienst te nemen. Een ander belangrijk struikelblok voor duurzame ondernemers en burgers is het verkrijgen van vergunningen: dit moet makkelijker worden.”

4. GroenLinks wil dat de CO2-reductie in 2020 30 procent bedraagt. Waarom wordt er zo laag ingezet? 

“We weten dat het realiseren van CO2-reductie van 40 procent in 2020, zoals de Partij voor de Dieren voorschrijft, op dit moment helemaal niet realistisch is. Het is wel wenselijk, maar vereist onrealistisch grote ingrepen. Onze begroting is haalbaar en klopt helemaal. Wanneer Nederland twee jaar geleden had doorgezet, dan was 40 procent wél haalbaar geweest.”

Het realiseren van een CO2-reductie van 40 procent in 2020 is wenselijk maar vereist onrealistisch grote ingrepen.

5. Als er een keuze moet worden gemaakt tussen investeren in de zorg of de bouw van windmolens: waar kiest GroenLinks dan voor?

“Wij maken geen keuze tussen de zorg of windmolens, maar hebben plannen voor alles. Een sociaal Nederland kan alleen met een eerlijke, schone economie. Onze plannen zullen op alle gebieden helpen: een schonere lucht, oplossing van het fileprobleem en het creëren van meer werkgelegenheid.”

 

Lees hier het volledige interview met Liesbeth van Tongeren.

Eerder deze week verschenen al interviews met Jeroen Dijsselbloem (PvdA) , Stientje van Veldhoven (D66), Paulus Jansen (SP), Renee Leegte (VVD), Johan Oldenkamp (SOPN) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie).