10-09-2012 14:22 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het wordt voor China lastig om zijn doelstellingen te halen door hinderende prijsregulatie en een verouderd elektriciteitsnetwerk.

Op dit moment wekt China al 62 gigawatt  duurzaam op, dat is genoeg om heel Australië van elektriciteit te voorzien. Toch is dat niet voldoende om de doelstellingen van 100 gigawatt in 2015 en 200 gigawatt in 2020 te halen.

De situatie is te wijten aan twee oorzaken die nauw met elkaar samenhangen. De elektriciteitsnetwerken kunnen de overschotten die de windmolenparken in het Noorden produceren niet goed transporteren naar het Zuiden. Tegelijkertijd wordt de duurzame energieopmars van China gestuit door een streng gereguleerde markt.

Regulatie

De energieprijzen zijn vastgelegd door de overheid. De inkoopprijs voor windenergie varieert tussen 0,51 en 0,61 yuan (€0,06-€0,08) per kilowattuur, terwijl energie die opgewekt is uit kolencentrales soms zo laag kan zijn als 0,3 yuan(€0,04). Omdat de verkoopprijzen ook vastgelegd zijn, is er weinig ruimte voor de grote energiemaatschappijen om de hevige verliezen die ze nu leiden te kunnen compenseren met een hogere verkoopprijs.

Grote duurzame energiebedrijven zoals Longyuan hebben door het slechte weer waar ze in verkeren niet genoeg geld om te investeren in een beter elektriciteitsnetwerk. Door tegenvallende economische groei hoeven de bedrijven ook niet te rekenen op royale subsidies van de overheid.

Vertrouwen

Ondanks alles hebben beursanalisten er vertrouwen in dat de overheid van het Aziatische land in staat is de duurzame ambities voort te zetten. Van de 28 analisten die Longyuan in de gaten houden adviseerden negen om veel te kopen, dertien om te kopen, vijf om af te wachten en een om veel te verkopen.

Bron: Reuters

Foto: Sldghmmr