14-09-2012 11:02 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

30: oftewel het percentage methaangasuitstoot dat gereduceerd kan worden door nieuwe verminderingsmethoden in de zuivelindustrie.

Meer dan de helft van het methaangas in onze atmosfeer is afkomstig van koeien. Het broeikasgas wordt voornamelijk in de pens van de koe geproduceerd bij de voedselvertering. Methaan is 25 keer krachtiger dan CO2 als het gaat om de opwarming van de aarde.

Het Top Institute Food and Nutrition, dat onderzoek doet naar voedsel en voeding, lanceert een grootschalig onderzoeksproject om deze methaanuitstoot flink terug te dringen. In de afgelopen tien jaar is de methaanuitstoot per kilogram melk al met 10 procent teruggebracht en met behulp van het nieuwe project zal onderzocht worden worden hoe nog snellere afname van methaanuitstoot gerealiseerd kan worden. In een nieuwe ketenaanpak wordt gewerkt aan methoden die de zuivelsector helpen de uitstoot in 2020 te reduceren met 30 procent.

Nieuwe indicator

Het nieuwe project richt zich onder andere op de ontwikkeling van een indicator die de uitstoot meet van zowel individuele als kuddes koeien. De indicator geeft boeren een middel om de methaangasuitstoot op hun boerderijen te monitoren en vervolgens te sturen.

Het omvangrijke onderzoeksproject zal vier jaar in beslag nemen en zich richten op alle takken uit de zuivelindustrie, van dierfokkerijen tot voedselproducenten.

Bron: Foodvalley.nl

Foto: Meg Hourihan