08-10-2012 16:02 | Door: Mark Beumer

"De enige echte uitweg uit de crisis is economische en maatschappelijke vergroening." Dat schrijven meer dan honderd wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in een open brief.

In de brief getiteld 'Samen uit de crisis' pleiten diverse prominenten voor een vergroening van het Nederlandse belastingstelsel en een minister van energie, grondstoffen en milieu. De brief is verstuurd aan premier Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom.

Tot de lijst van ondertekenaars behoren onder meer prominenten als prof. dr. Jan Rotmans, prof. dr. Wubbo Ockels en prof. dr. Annemieke Roobeek. Ook bedrijven als ABN Amro en bedrijvenvereniging De Groene Zaak steunen de brief. Zij maken zich zorgen over het gebrek aan aandacht voor groene economie in de huidige formatie.

Enorme potentie

Samen zien zij een 'enorme potentie' in investeringen in een nieuwe, groene economie. Zo'n economie zou een hoger rendement opleveren in vorm van 'meer werkgelegenheid, innovatie en economische structuurversterking'. Naar verwachting kan een groene economie in de komende vijf jaar wereldwijd tientallen miljoenen groene banen genereren.

Andere voorstellen zijn een groen industriebeleid, een verduurzaming van de gebouwde omgeving, en een transitieakkoord voor de energievoorziening.

Foto: Dick van Egmond