01-06-2015 13:30 | Door: Thijs ten Brinck

In een duurzame, circulaire economie en bij pay-per-use-verdienmodellen is vaak voorfinanciering nodig. Gebrek aan een duidelijk onderpand vereist nieuwe vormen van financiering.

ING heeft onderzoek gedaan naar de impact van circulaire businessmodellen op de financieringsactiviteiten van de bank. Het bedijf presenteert zijn bevindingen in het rapport Rethinking banking in a circular economy.

“Een aantal van onze klanten is al aan de slag gegaan met circulaire concepten”, zegt Koos Timmermans, vicevoorzitter van de raad van bestuur van ING Bank. “Wij werken nauw met hen samen om tot innovatieve financieringsmodellen te komen.”

Met het circulair gebruik van producten en veranderend eigendom van materialen, verandert ook de cashflow van bedrijven. ING onderzoekt hoe het met nieuwe contractvormen toch de noodzakelijke garanties kan zekerstellen.  

Supply chain finance

Waar klanten voorheen in één keer betaalden voor een product, nemen zij nu vaak een dienst af. De inkomsten voor de leverancier of producent komen door die verschuiving van bezit naar gebruik gedoseerd per maand binnen. In sommige sectoren is al veel ervaring met leasing, in vele andere branches komt dit model nu snel op gang.

Als bedrijven eigenaar blijven van een product dat een klant in beheer heeft, is het voor een bank lastig de waarde als onderpand te bepalen. ING kijkt daarom bijvoorbeeld naar mogelijkheden om de kredietwaardigheid van de keten van toeleveranciers en gebruikers als geheel te gebruiken in financieringsmodellen.

ING investeert ook zelf in verbeterd hergebruik van materialen. De bank nam in maart 2015 een belang van 20 procent in de Utrechtse papierrecycler Van Scherpenzeel. Volgens ING een pionier in de circulaire economie.

Bron: ING | Foto: ripperda, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)