17-10-2012 12:27 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Sociale druk kan mensen overtuigen duurzame initiatieven te steunen. Maar overdrijf het niet. Teveel druk leidt tot weerstand.

Dat concludeert promovenda Dianne Hofenk. Zij onderzocht welke factoren de bereidheid van mensen om duurzame initiatieven te steunen kunnen vergroten of juist verkleinen. Daarvoor heeft zij gekeken naar de manieren waarop steden proberen vervuiling van de binnenstad tegen te gaan.

Een veelgebruikte maatregel voor steden is om de distributie van goederen naar binnensteden op een meer duurzame manier te organiseren. Veel van die initiatieven sterven een vroegtijdige dood doordat broodnodige steun bij consumenten, winkeliers en transporteurs ontbreekt.

Tegenstrijdig

Uit Hofenks onderzoek blijkt dat persoonlijke factoren zoals de eigen waarden en normen hierbij een belangrijke rol spelen. De bereid om een initiatief te steunen neemt toe wanneer bij betrokkenen de morele verplichting groeit. Om de steun voor een project te vergroten en het dus tot een succes te maken, moeten de marketing- en communicatie-inspanningen inspelen op die morele verplichting, aldus Hofenk.

Echter, overdrijf het niet. De factor sociale druk speelt namelijk een tegenstrijdige rol. Uit het onderzoek blijkt dat sociale factoren, als de mening van anderen en de druk vanuit de omgeving, een doorslaggevende rol spelen.

Lichte sociale druk zal mensen stimuleren om de duurzame weg te kiezen, maar een te grote sociale druk leidt juist tot weerstand tegen het initiatief. "Er is een omslagpunt dat niet moet worden overschreden,” aldus Hofenk. “Ter ondersteuning van marketingactiviteiten zou het goed zijn te onderzoeken waar dat omslagpunt precies ligt."

Bron: Scienceguide.nl  

Foto: barbourians