25-06-2015 12:03 | Door: Thijs ten Brinck

Menzis belegt vanaf nu 8 procent van het beheerd vermogen in bedrijven en organisaties die bijdragen aan energie-efficiëntie, bestrijding van milieuvervuiling of groei van duurzame energie.

De aandelenportefeuille van Menzis bevat standaard een vast aandeel beleggingen in hernieuwbare energie, recycling, energiebesparing en andere duurzame investeringen die bijdragen aan het beperken van klimaatverandering.

Om in aanmerking te komen voor het thema 'klimaat' moeten bedrijven minstens de helft van de omzet behalen in een activiteit die de zorgverzekeraar als duurzaam bestempelt. Energiebedrijven die naast een groot aantal kolencentrales ook enkele windturbines in bedrijf hebben, vallen daarmee bijvoorbeeld af.

De uitvoering van het duurzame beleggingsbeleid van Menzis is in handen van Impax Asset Management. Deze Britse vermogensbeheerder belegt voor Menzis in de FTSE Environmental Technologies 100 Index.

Menzis is een van de drie grootste zorgverzekeraars van Nederland, met ruim twee miljoen klanten en een eigen vermogen van bijna € 1,5 mrd.

Bron: Menzis | Foto: Wutsje, via WikiMedia Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)