20-11-2012 11:03 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Als er geen radicale maatregelen worden genomen zal de globale temperatuur van onze planeet met vier graden stijgen. De Wereldbank luidt de noodklok.

Dit blijkt uit het rapport ‘Turn Down the Heat’ dat is geschreven in opdracht van de Wereldbank, ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking, en uitgevoerd door Potsdam Institute for Climate Impact Research, een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in het klimaat.

De Wereldbank waarschuwt dat de aarde een dramatische toekomst tegemoet gaat van overstroomde steden, intense stormen, hittegolven, en voedsel- en watertekorten.

Dit scenario kan echter nog worden voorkomen, zegt de Wereldbank, door slimmer gebruik te maken van energie en grondstoffen. Daarvoor moeten overheden ten minste bereid zijn om meer daadkracht te tonen omtrent het klimaatprobleem.

Huidige toezeggingen niet significant

Uit het rapport blijkt dat de globale temperatuur op dit moment 0,8 graden hoger is dan tijdens het industriële tijdperk. Aan het eind van deze eeuw zal dit gestegen zijn naar vier graden, twee keer meer dan de toegestane opwarming van twee graden.

Zelfs als overheden zich aan de huidige toezeggingen omtrent broeikasgassen houden, is het onwaarschijnlijk dat er een significant effect zal zijn op de stijgende temperaturen, blijkt uit het rapport. Dit leidt volgens de Wereldbank nu al tot steeds drogere regio’s, overstromingen van vochtige en laaggelegen gebieden en verstoorde voedsel-, water- en energievoorzieningen.

We moeten het ‘business-as-usual’patroon van productie en consumptie doorbreken directeur Potsdam Institute for Climate Impact Research
“De reactie van de op klimaatverandering lijken niet lineair te zijn,” zegt John Schellnhuber, directeur van het onderzoeksinstituut. “Als we richting de vier graden blijven gaan stijgt het risico fors om omslagpunten te overschrijden. De enige manier om dit te vermijden is het doorbreken van het ‘business-as-usual’patroon van productie en consumptie.”

Oplossingen

De Wereldbank pleit ervoor dat meer dan €781 mrd aan wereldwijde fossiele brandstoffen en andere schadelijke subsidies beter benut moet worden. Ook wil de bank een waarde aan natuurlijk kapitaal toekennen om deze te integreren in nationale rekeningen.

Een andere optie die de bank aanhaalt is de uitbreiding van publieke en private investeringen in groene infrastructuur die bestand is tegen extreme weersinvloeden. Ook moet er meer aandacht besteed worden aan koolstofarme transportsystemen en verbetering van energie-efficiëntie van gebouwen.

De Wereldbank ziet ook de invoering van een globale steenkoolprijs en internationale CO2-markten als oplossing, een voorstel waar al meer dan honderd multinationals mee hebben ingestemd in een ‘Carbon Price Communiqué’.

De tijd tikt

De resultaten van het rapport zullen in acht moeten worden genomen bij de VN-klimaatconferentie in Doha volgende week.

"De wereld moet het klimaatprobleem agressiever aanpakken", zegt Jim Yong Kim, president van de Wereldbank. "Oplossingen liggen voor handen. We hebben een wereldwijde reactie nodig die  even groot is als het klimaatprobleem, een reactie die ons op een nieuw pad zet van slimme klimaatontwikkelingen en gedeelde welvaart. Maar de tijd tikt.”

Bron: Business Green