07-05-2012 18:26 | Door: Mark Beumer

Nederlandse banken hebben in 2010 en 2011 fors meer geïnvesteerd in groene stroom. De totale investeringen stegen met 55 procent tot ruim €1,5 mrd per jaar. Staatsbank ABN Amro blijft achter.

Dat blijkt uit cijfers van de Eerlijke Bankwijzer. Het rapport laat een verhoogde interesse zien onder banken voor groene energie ten opzichte van de vorige onderzoeksperiode (2007 - 2009).

De groei kwam vooral op het conto van Rabobank, Triodos Bank, NIBC en ASN Bank. “Gelukkig zijn er heel wat banken die mooie rapportcijfers laten zien,” zei Geert Ritsema van Milieudefensie namens de Eerlijke Bankwijzer. “Zelfs terwijl de regering geen consistente overheidssteun voor verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening bood.”

Met een investering van €1,1 mrd over 2010 en 2011 neemt Rabobank ruim 40 procent van alle investeringen voor zijn rekening. De coöperatieve bank is daarmee de grootste financier van duurzame elektriciteit in Nederland. Triodos Bank volgt met 23 procent van alle investeringen. Beide banken investeren uitsluitend in duurzame stroom.

‘Dramatisch achterblijven’

Vreemde eend in de bijt was ABN Amro. Van alle investeringen die de bank in elektriciteitsopwekking deed was 47 procent duurzaam. Dat was nagenoeg gelijk als in de vorige periode. “Het is veelzeggend dat juist staatsbank ABN Amro zo dramatisch achterblijft. We roepen het volgende kabinet op echt te kiezen voor duurzame energie,” aldus Ritsema.

Aan de andere kant van het spectrum bevonden zich verder de ASN Bank en de NIBC die beiden fors meer investeerden in groene stroom. De investeringen van ING Bank in de elektriciteitssector daalden, maar het duurzame aandeel groeide van 46 naar 72 procent.

Bron: Eerlijke Bankwijzer