07-12-2012 09:58 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Bijna 60 procent van het Nederlandse mkb is nog niet overtuigd van het feit dat duurzaamheidsmaatregelen doorgaans meer opleveren dan ze kosten.

Veel kantoorhoudende mkb-bedrijven treffen nog niet of nauwelijks duurzaamheidsmaatregelen. In een nog te publiceren rapport concludeert onderzoeksbureau Panteia dat slechts 40 procent duurzaamheidsdoelstellingen heeft geformuleerd. Bijna drie kwart van de bedrijven doet niets met duurzame energie.

Slechts 40 tot 50 procent van de bedrijven is actief bezig met het verduurzamen van hun wagenpark, hun ICT en het inkoopbeleid. Wel heeft 75 procent maatregelen genomen op het gebied van papierverbruik.

Wel heeft 75 procent maatregelen genomen op het gebied van papierverbruik.

Redenen

Een van de belangrijkste redenen voor het gebrek aan daadkracht is dat bijna 60 procent van het Nederlandse mkb denkt dat duurzaamheidsmaatregelen meer kosten dan ze opleveren.

Zonde, zegt Panteia, want er zijn veel maatregelen die al snel 25 procent aan CO2-uitstoot en energiekosten besparen en in uiterlijk twee jaar zijn terugverdiend.

Andere redenen die bedrijven uit het mkb aanvoeren zijn te weinig druk vanuit de markt: slechts 30 procent is het helemaal eens met de stelling dat klanten steeds meer eisen stellen. Ook ontbreekt bij veel bedrijven kennis over de kosten, baten en terugverdientijd van duurzame maatregelen.

Veel maatregelen besparen al snel 25 procent aan CO2-uitstoot en energiekosten en zijn in uiterlijk twee jaar terugverdiend.

Sleutelrol gemeenten

Panteia wijst vooral op de stimulerende rol die gemeentes kunnen vervullen. Gemeentes kunnen kennis over duurzame maatregelen bundelen, en zo een match vormen tussen vraag en aanbod.

Het benutten van het besparingspotentieel bij bedrijven is ook nuttig voor gemeentes zelf: verduurzaming kan bijdragen aan hun eigen duurzaamheidsambities.

Foto: Raúl G. Huergo