02-01-2013 11:29 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

 

De overheid verruimt de fiscale voordelen voor duurzame ondernemers via de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil-regeling.

Dat blijkt uit de geactualiseerde milieu- en energielijsten voor 2013. Elk jaar publiceert Agentschap NL deze lijsten om duidelijk te maken welke initiatieven er in aanmerking komen voor aanzienlijk belastingsvoordeel. Dat kan oplopen tot 41,5 procent aftrek van de investeringskosten van de fiscale winst.

Uit de maatregelen blijkt dat de overheid sterk inzet op de biobased economy: een economie waarbij hernieuwbare biologische grondstoffen dienen als materialen en brandstof. Eerder al bleek dat 97 procent van de subsidiepot voor duurzame energie naar warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare warmte is gegaan. Daar valt onder andere biogas onder.

Milieulijst

Dit jaar stuurt de overheid via de MIA en Vamil-regeling het meest aan op biobased-grondstoffen en recycling. Bedrijfsinvesteringen in deze categorieën komen in aanmerking voor aftrek van de fiscale winst.

In totaal zijn er 360 mogelijkheden om tot 36 procent van de investeringskosten af te trekken. Alle biobased-initiatieven komen in aanmerking: van het raffineren van biomassastromen tot het gebruik van natuurlijk vezels, en bioplastics.

Daarnaast zijn de criteria rondom recycling verruimd. Voorheen kwamen alleen vormen van recycling in aanmerking waarbij de gerecyclede grondstoffen werden ingezet voor gelijkwaardige of hoogwaardigere toepassingen. Nu komen ook toepassingen in aanmerking die lagerwaardiger zijn dan het originele product.

Of een investering in aanmerking komt voor fiscale aftrek kan worden opgezocht met behulp van de milieulijst.

Energielijst

Ook via de EIA stuurt de overheid aan op een duurzame economie. Op de Energielijst 2013 staan ruim 160 investeringen en bedrijfsmiddelen voor duurzame energie waaronder dertien nieuwe. Voor deze investeringen mag tot 41,5 procent van de kosten worden afgeschreven van de fiscale winst.

Onder de dertien nieuwe in aanmerking komende investeringen vallen technieken die de productie van biogas verhogen. Zo wordt er een techniek gestimuleerd waardoor bij natte vergisting 20 procent meer biogas uit dezelfde hoeveelheid biomassa wordt geproduceerd.

Ook technieken die niet expliciet zijn genoemd kunnen in aanmerking komen. De energielijst geeft een overzicht.

Eenvoudiger

Aanvragen voor de EIA, MIA en Vamil-regeling zijn in 2013 bovendien eenvoudiger gemaakt. In vorige jaren moesten alle leden van dezelfde vennootschap apart een aanvraag aansturen. Nu volstaat het als één vennoot namens alle vennoten de aanvraag indient.

Bron: AgentschapNL

Foto: M.Mabel