10-05-2012 18:54 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Veertig jaar na haar baanbrekende rapport ‘Grenzen aan de groei’ oordeelt de Club van Rome hard over de inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken. De focus op economische groei is nog steeds de boosdoener.

De Club van Rome creëerde in de jaren 70 ophef met haar rapport over grenzen aan economische groei – in tegenstelling tot het heersende idee dat economische groei oneindig was. Het rapport wordt gezien als het startpunt van de discussie rondom duurzaamheid. Onder andere politici, zakenlui en wetenschappers maken deel uit van de Club van Rome.

Het toekomstbeeld wat het onlangs gepubliceerde '2052' rapport van de Club van Rome schetst, moet de wereld opnieuw wakker schudden. De alsmaar stijgende CO2-uitstoot zorgt wereldwijd voor een gemiddelde temperatuurstijging van 2 graden Celsius in 2052. Overheden en het bedrijfsleven hebben een onvoldoende duurzame aanpak luidt het oordeel.

De Universiteit van Oxford en de Amerikaanse Princeton University uitten afgelopen maand nog hun verwachting dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd zelfs tot 3 graden in 2050 zal stijgen.

Dubbel zoveel

"Er wordt jaarlijks twee keer zo veel CO2 uitgestoten dan kan worden geabsorbeerd door de bossen en oceanen. Deze situatie zal verergeren en in 2030 een hoogtepunt bereiken," aldus auteur van het rapport Jorgen Randers, econoom en professor Klimaatstrategie van de Noorse Management School.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) stelde vorig jaar al dat de CO2-uitstoot in 2020 tot een niveau gestegen zal zijn dat 6 miljard tot 11 miljard ton boven de limiet ligt om het klimaat te beschermen.

Levenstandaard

Eén boosdoener is volgens de Club van Rome na 40 jaar nog steeds de alsmaar groeiende economie. In 2052 zal bijvoorbeeld het energieverbruik per hoofd van China op twee derde komen van dat van Amerika.

"Deze groei houdt voor velen een verbeterde levensstandaard in – wat ten koste gaat van het wereldwijde klimaat. De economische groei zorgt dat de emissies van landen tot aan 2040 zullen groeien,” stelt Randers.

In de tweede helft van de eenentwintigste eeuw wordt het er dan ook niet beter op stelt de Club van Rome. Naar verwachting stijgt de gemiddelde temperatuur met 2,8 graden in 2080.

Pact

Een nieuw internationaal klimaatpact dat vorig jaar in het Zuid-Afrikaanse Durban werd gesloten zal 's werelds grootste vervuilers, waaronder de Verenigde Staten en China, dwingen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het plan zal echter pas in 2020 in werking treden – de vraag is of dit niet te laat om de schade aan het klimaat te beperken.

Bron: Reuters

Foto: BBQ Junkie