09-09-2015 09:17 | Door: Dimitri Reijerman

De Global Commission on the Economy and Climate stelt dat rond 2050 wereldwijd biljoenen dollars bespaard kunnen worden door voor 2020 fors te investeren in duurzame en 'slimme' steden.

Volgens de opstellers van het rapport, Accelerating Low-Carbon Development in the World’s Cities, kunnen steden voor elke $ 1 mln die ze zelf investeren om een stad toekomstbestendig te maken, circa $ 20 tot 50 mln ophalen bij private partijen. 

Op termijn betalen de investeringen zich dubbel en dwars terug, zo stellen de auteurs. Uitgaande van een 'conservatief' groeiscenario kunnen de besparingen wereldwijd oplopen tot $ 22.000 mrd, mits het beleid ook door nationale overheden wordt ondersteund.

De werkgroep Global Commission on the Economy and Climate, waarin economen uit zeven landen zitting hebben, onderzocht de financiële effecten van duurzame ontwikkeling in stedelijke omgevingen. 

Openbaar vervoer

De adviezen richten zich onder andere op het verminderen van de uitstoot van broeistofgassen en het optimaliseren van schoon aangedreven openbaar vervoer. Andere aspecten zijn het bevorderen van het opwekken van duurzame energie, het energie-efficiënter maken van gebouwen en het verstandiger omgaan met afvalverwerking.

In een poging de positieve financiële effectiviteit van sommige voorstellen te schetsen, noemen de auteurs een aantal praktijkvoorbeelden. Zo heeft het Bus Rapid Transit-vervoersysteem in Johannesburg al in zijn eerste fase $ 900 mln opgeleverd. Een project in Kopenhagen voor de bouw van fietssnelwegen zou een jaarlijks rendement van 19 procent hebben.

CO2 en gezondheid

Ook de besparingen op de uitstoot van CO2 zijn aanzienlijk. In 2030 kunnen bij het uitvoeren van de voorstellen van de Global Commission on the Economy and Climate de besparingen oplopen tot een reductie van 3,7 gigaton CO2 per jaar, meer dan de jaarlijkse emissies van een land als India.

De opstellers menen dat de wereldsteden het voortouw moeten nemen in de ontwikkeling naar zogeheten smart cities, en dat zij voor 2020 beleid moeten inzetten om de uitstoot van CO2 fors te verminderen. Daar profiteert ook de volksgezondheid flink van.

 

Bron: Global Commission on the Economy and Climate | Foto: Global Commission on the Economy and Climate