18-09-2015 07:26 | Door: Thijs ten Brinck

Het Climate Bonds Initiative heeft richtlijnen opgesteld voor energie uit aardwarmte. De organisatie wil zekerstellen dat alleen milieuvriendelijke projecten in aanmerking komen voor groene financieringsopties.

Het Climate Bonds Initiative (CBI) stelt dat er wereldwijd 42 miljoen megawatt aan duurzame energie is op te wekken uit aardwarmte. Aardwarmte is in veel gevallen een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, maar niet altijd.

“Soms stoten geothermische installaties zelfs meer broeikasgassen uit dan fossiele energiecentrales”, schrijft CBI op zijn website. In de bodem opgeslagen gassen kunnen ontsnappen als er in geboord wordt. Ook komt het voor dat drinkwatergebieden verstoort worden door boringen.

De organisatie wil de markt voor werkelijk duurzame aardwarmteprojecten aanjagen. Het CBI heeft daarom criteria opgesteld waaraan geothermieprojecten moeten voldoen om ze met de uitgifte van green bonds, groen geoormerkte obligaties, te kunnen financieren.

Financiering voor duurzame energie

Green Bonds zijn in opmars als investering voor particuliere en institutionele beleggers, die met hun geld duurzame ontwikkeling willen stimuleren. Het CBI is aanjager van deze financieringsnorm en geeft richtlijnen uit over hetgeen te financieren is met green bonds en over hoe de ontvangers van groene obligatieleningen moeten rapporteren over de inzet van de middelen.

De specifiek voor geothermieprojecten opgestelde criteria liggen nu ter inzage voor inspraak uit de energie- en financiële sector. Later dit jaar wil het CBI de criteria definitief vaststellen. 

Bron: Climate Bonds Initiative | Foto: ThinkGeoEnergy, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)