22-09-2015 12:04 | Door: Thijs ten Brinck

Uit een onderzoek van de Britse bank Barclays blijkt dat beleggers de waarde van groene obligaties hoger inschatten dan die van vergelijkbare gewone obligaties.

Green bonds, groen geoormerkte obligaties, zijn een belangrijke financieringsroute voor hernieuwbare energieprojecten, energie-efficiënte gebouwen en groene infrastructuur.

Uit een rapport van Barclays blijkt dat de groene obligaties zeer in trek zijn op de financiële markten. Wanneer het duurzame schuldpapier wordt doorverhandeld, liggen de prijzen inmiddels gemiddeld 20 basispunten hoger dan wat conventionele obligaties op de secondaire markten opleveren.

Goed gevoel en zakelijk instinct

Barclays noemt vier mogelijke redenen van het prijsverschil. Zo zou het kunnen zijn dat niet in financiële waarde uit te drukken externaliteiten, zoals een positieve invloed op milieu en klimaat, zijn ingeprijsd in de stukken. Ook betalen beleggers mogelijk extra voor het goede gevoel dat beleggen in duurzaamheid mogelijk aan hen geeft.

Aan de andere kant is het een kwestie van vraag en aanbod. Verschillende beleggingspartijen hebben een doelstelling om voor een vastgesteld percentage in duurzame aandelen en obligaties te beleggen. Bij recente uitgiftes was er vaak meer vraag naar het schuldpapier dan dat er green bonds beschikbaar waren.

Tot slot stelt Barclays dat de groene obligaties gemiddeld een lager risicoprofiel kennen en dat ook dat aspect is ingeprijsd. Beleggers die duurzaamheid op prijs stellen, investeren voor de lange termijn, wat de volatiliteit op de markten voor groen schuldpapier zou kunnen verkleinen.

Bron: Bloomberg, Enironmental Finance | Foto: Nick Page, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)