29-09-2015 14:07 | Door: Dimitri Reijerman

ASN Bank en Triodos Bank scoren opnieuw hoog in de Eerlijke Bankwijzer. ING en ABN Amro zijn hekkensluiter op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In de bijgewerkte Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van onder andere Amnesty International, FNV, Oxfam Novib en Milieudefensie, staan ASN Bank en Triodos Bank bovenaan de lijst. Beide banken scoren hoog bij thema's als klimaatverandering, dierenwelzijn, mensenrechten en groene elektriciteitsopwekking.

ABN Amro, nog steeds in handen van de Nederlandse staat, en ING scoren het minst goed van de acht onderzochte banken. De twee grootbanken weigeren volgens de opstellers van de Eerlijke Bankwijzer om investeringen in kolencentrales uit te sluiten.

Ook zouden ING en ABN Amro, net als Van Lanschot, bedrijven niet stimuleren om fossiele brandstoffen af te zweren en over te stappen naar investeringen in duurzame energie.

ING en ABN Amro stellen aan ondernemingen verder geen voorwaarden op het gebied van diervriendelijke huisvesting, terwijl Rabobank niet uitsluit in de bontsector te investeren. Daarnaast sluit ING niet uit dat het in kernwapenproducenten investeert, zo stellen de makers van de lijst.

ING heeft inmiddels gereageerd op de bevindingen van de Eerlijke Bankwijzer. De bank meent dat de Bankwijzer te extreme eisen stelt in haar beoordeling. Verder zegt ING dat het niet in kernwapens investeert, maar wel gewone vliegtuigbouw wil financieren en daarom die onderdelen in de luchtvaartsector financiert.

Kleine verbeterpunten

Ondanks de matige resultaten van met name de grootbanken, zien de opstellers van de ranglijst een trend dat banken over het algemeen een duurzamer beleid zijn gaan voeren.

Zo investeert ABN Amro niet langer in gas- en olieboringen in poolgebieden en heeft Rabobank beleid ontwikkeld dat landroof moet tegengaan. ING investeert niet langer in het delven van grondstoffen in mijnen aan de oppervlakte. In 2014 werd ook al een kleine verbetering gesignaleerd in het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse banken.

Bron: Eerlijke Bankwijzer | Foto: Foto: Arden, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)