01-10-2015 16:59 | Door: Dimitri Reijerman

Mark Carney, de baas van de Bank of England, heeft in een speech gewaarschuwd over het gevaar van financiële instabiliteit als gevolg van klimaatverandering. Met name bedrijven actief in fossiele energie en verzekeraars lopen grote risico's.

Tijdens een toespraak gericht op de verzekeringsmarkt waarschuwt Carney dat verzekeraars in de gevarenzone kunnen komen als gevolg van klimaatverandering. Hij wijst erop dat de schadebedragen als gevolg van weersomstandigheden al flink zijn toegenomen.

Daarnaast lopen energiebedrijven die fossiele energie winnen het risico dat zij op de middellange termijn aansprakelijk worden gesteld door de gevolgen van klimaatverandering. Zij zullen dit proberen af te wentelen op de verzekeraars.

Ook de overgang naar een duurzame economie geeft risico's, met name voor de stabiliteit van de financiële markten. Zo kunnen veranderingen in beleid en technologie tijdens deze transitie ervoor zorgen dat sommige bezittingen fors in waarde dalen na een herbeoordeling.

Daarbij wijst Carney onder andere naar fossiele brandstoffen die nog in de grond zitten. Een groot deel daarvan is volgens wetenschappers 'onwinbaar' omdat die brandstoffen het klimaatprobleem alleen maar zou verergeren.

CO2-uitstoot inzichtelijker maken

De baas van de Bank of England hoopt dat op de aankomende G20-top in november en de Klimaatconferentie in Parijs in december afspraken worden gemaakt over het inzichtelijker maken van de CO2-uitstoot van bedrijven en sectoren.

Ook zouden alle ondernemingen moeten aangeven hoe zij hun emissies de komende tijd gaan afbouwen. Daarnaast wil Carney dat er meer financieringsmodellen ontstaan om duurzame investeringen mogelijk te maken.

Bron: Bank of England | Foto: NASA