19-02-2013 10:19 | Door: Lieuwe Jan Hettema

De Europese Commissie mag ingrijpen op de kwakkelende Europese CO2-markt, zo heeft het Europees Parlement besloten.

Het voorstel van de Europese Commissie om het veilen van CO2-rechten, het zogenoemde backloading, uit te stellen, werd door een krappe meerderheid van de milieucommissie van het Europees Parlement aangenomen. “Het ETS is nu gered, maar nog niet buiten levensgevaar,” meldt D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy na de stemming.

De toekomst van het Emission Trading Schedule (ETS) heeft niet alleen veel invloed op de Europese economie, maar op die van de hele wereld. “Nu moeten Parlement en Europese Commissie grote druk op lidstaten uitoefenen om ook snel tot een standpunt te komen,” aldus Gerbrandy. “Dat is nog een hele klus, want veel lidstaten willen niets weten van het uitstellen van de veiling.” Naast Nederland zijn onder andere Frankrijk en Groot-Brittannië ook voorstander van uitstellen.

“Het uiteindelijke doel is natuurlijk het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen,” vervolgt Gerbrandy. “Als dat niet lukt met het huidige ETS, dan zullen we het oude idee van een CO2-belasting weer uit de kast moeten halen. De lidstaten zullen zich dat moeten realiseren. De tijd van uitstellen is voorbij.”

Opluchting

Collega-parlementariër Judith Merkies is opgelucht na de stemming. “Nu ingrijpen is erg belangrijk om zekerheid te geven aan bedrijven en te tonen dat we nog steeds ambitieus zijn op het vlak van klimaatbeleid,” aldus de PvdA’er. Ook zij benadrukt dat het ETS nog niet is gered. “Instemming door het Europees Parlement is echter hard nodig om het beschadigde vertrouwen in het ETS, als een van de belangrijkste instrumenten van het Europese klimaatbeleid, te bevestigen.”

Gerbrandy vindt dat de Europese Commissie nu snel met structurele oplossingen moet komen. “Het ETS kan bijvoorbeeld worden toegepast op meer sectoren en ook het verhogen van de doelstelling voor emissiereducties kan de CO2-prijs weer doen stijgen.” Ook moet onderzocht worden of een herziening van de jaarlijkse reductiefactor, het beperken van de toegang tot internationale credits en verschillende prijsbeheermechanismen zoden aan de dijk zet.

Een andere mogelijkheid is het uit de markt halen van rechten, een mogelijkheid waar Merkies achterstaat. “Als voorlopige oplossing moet een deel van de uitstootrechten van de markt worden gehaald. Dan weet de industrie waar ze aan toe is en het bevordert innovatieve productiemethoden die minder energie kosten.”

Foto: European Parliament