21-10-2015 07:58 | Door: Dimitri Reijerman

Nederlandse ondernemingen geven steeds meer geld voor research en development uit in het buitenland. Investeringen vanuit het buitenland in Nederland blijven achter, maar innovatieve sectoren als de agrifood-sector bieden grote kansen.

Dat concludeert het Rathenau Instituut in het rapport R&D goes global. Het onderzoeksinstituut sprak met twintig R&D-bestuurders. Onder de ondervraagde bedrijven waren DSM, Danone, NXP, Unilever, Rijk Zwaan, ASML, Philips, Tata Steel en Shell. Ook Chinese dochterondernemingen van westerse bedrijven zijn onderzocht en het Rathenau Instituut hield de R&D-uitgaven van de deelnemers tegen het licht.

Volgens de onderzoekers spelen factoren als de aanwezigheid van kennis, onderzoekers en mogelijkheden tot samenwerking een sleutelrol bij het uitgeven van R&D-gelden. Voor developing kiezen bedrijven met name voor locaties met groeikansen, zoals economieën in Azië.

Kansen voor Nederland

Op het gebied van onderzoek kiezen bedrijven voor locaties waar gemakkelijker toegang is tot onderscheidende kennisbronnen, getalenteerde onderzoekers en mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen.

Volgens het Rathenau Instituut liggen er op het gebied van research voor Nederland kansen, mits het blijft voorzien in een aantrekkelijke kennisinfrastructuur. Als voorbeeld haalt het onderzoek het Wageningen University & Research centre aan. De universiteit heeft veel internationale studenten, een reden voor bedrijven om zich daar te vestigen. 

Om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren, moeten het Rijk, regio's en steden zich naar het buitenland profileren als een regio, omdat multinationals Nederland zelf ook zien als een regio, zo blijkt uit het onderzoek. Profilering in de vorm van 'losse' hotspots of valleys zou juist averechts werken.

De Nederlandse overheid richt zijn beleid vooral in op negen topsectoren. Dat zijn Agri & Food, chemie, de creatieve industrie, energie, high tech, tuinbouw, life sciences & health, logistiek en water.

Bron: Rathenau Instituut | Foto: frankieleon, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)