06-05-2016 09:16 | Door: Fitria Jelyta

Als gevolg van een toenemende wereldbevolking en verstedelijking ziet de Wereldbank de vraag naar water stijgen. Door te investeren in smart city-technologie verwacht de bank de watervoorziening te garanderen.

In het rapport High and Dry: Climate Change Water and the Economy, stelt de Wereldbank dat wereldleiders zich moeten buigen over een groeiende watercrisis. Extreme droogte leidt tot onvruchtbaar landbouwgrond, waardoor de prijzen van voedselproducten zullen stijgen. Vervolgens neemt de risico op conflicten en migratie toe, stelt de instantie.

De Wereldbank verwacht verder dat waterschaarste toeneemt in gebieden als Centraal-Afrika en Oost-Azië, waar water nu nog in grote hoeveelheden aanwezig is. In waterschaarse gebieden als het Midden-Oosten en de landstreek Sahel in Afrika zou de droogte de economische groei belemmeren. In 2050 daalt het bruto nationaal product (bnp) van deze gebieden met 6 procent, voorspelt de Wereldbank.

Gezonde economie

“Als regeringen op watertekorten reageren door de watervoorziening efficiënt toe te wijzen aan prioriteitsgebieden en onnodig waterverbruik tegengaan, dan zal waterverspilling drastisch afnemen”, zegt Richard Damania van de Wereldbank. “Voor sommige gebieden zal de waterverspilling zelfs helemaal verdwijnen. De strijd aangaan met waterschaarste betaalt zich uit in een gezonde economie.”

Slimme landbouwtechnieken

In het rapport adviseert de bank wereldleiders dan ook om te investeren in infrastructuur die de watervoorziening voor een toenemende wereldbevolking garandeert. Eerder maakte de Wereldbank in een actieplan bekend om tenminste $ 16 mrd per jaar te investeren in duurzame energie- en waterprojecten.

Door te investeren in smart city-technologie en nieuwe landbouwtechnieken, verwacht de bank dat landbouwsystemen minder water en energie verbruiken. Tegelijkertijd moeten deze technieken de vruchtbaarheid van de bodem verbeteren. 

Bekijk hieronder meer over het rapport van de Wereldbank:

Bron: De Wereldbank | Foto: mehmet canli, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)