19-09-2016 09:21 | Door: Chris Thijssen

FrieslandCampina vergoedt zijn ledenmelkveehouders vanaf 1 oktober voor een periode van zes maanden € 0,10 per niet-geproduceerde kilo melk. Doel is de fosfaatproductie op de ledenmelkveebedrijven versneld te verminderen.

FrieslandCampina streeft met de maatregel naar een vermindering van in totaal 150 miljoen kilo melk in de periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017. De maatregel komt boven op de onlangs aangekondigde Europese stimuleringsmaatregel om de melkproductie te verminderen.

Met deze maatregel beoogt FrieslandCampina vooruitlopend op de werking van het aangekondigde fosfaatrechtenstelsel, de fosfaatproductie van zijn ledenmelkveehouders te reduceren. Zo ondersteunt de zuivelcoöperatie naar eigen zeggen een duurzame melkveehouderij.

Daarnaast krijgen melkveehouders door de beoogde vermindering de mogelijkheid om de melk beter te verwaarden, stelt de onderneming.

€ 15 mln voor duurzame productie

FrieslandCampina stelt in totaal € 15 mln beschikbaar voor de ledenmelkveehouders die minder melk produceren. De € 0,10 per niet-geleverde kilo melk die hieruit voortkomt, komt boven op de melkverminderingspremie die de Europese Unie per kilo niet-geproduceerde melk uitbetaalt aan melkveehouders die zich voor 21 september 12.00 uur aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).  

Elk lid van de zuivelcoöperatie kan meedoen, met uitzondering van biologische en biodynamische melkveehouders en zelfzuiveraars met ontheffing. De regeling geldt voor de periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017.

Bron: FrieslandCampina | Foto: FrieslandCampnia (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)