30-09-2016 12:05 | Door: Fitria Jelyta

De Nederlandse bankensector behoort tot de grootste in Europa. De sector wordt gedomineerd door grootbanken ABN  Amro, ING en Rabobank. Tijdens de themamaand Future Finance gaat DuurzaamBedrijfsleven Media met de drie grootbanken in gesprek. Op welke manieren dragen zij bij aan de transitie naar een duurzame economie?

Deel 3: Bas Rüter, director of sustainability Rabobank

Duurzaamheidsimpact

“Bij Rabobank worden koplopers in duurzaamheid beloond met producten die hen helpen aan gunstigere financiering. Voorbeelden hiervan zijn de Rabo Impactlening en Groenfinanciering, waarmee bedrijven tegen 0,5 tot ruim 1 procent lagere rente dan bij andere financiële instellingen, geld kunnen lenen om duurzame projecten te financieren.

Naast de mogelijkheden die we duurzame koplopers bieden, richt de Rabobank zich speciaal op de mkb-sector. Voor startende ondernemers is het vaak lastig om risicodragend kapitaal te vinden. Daarom verbindt de Rabobank start-ups die op zoek zijn naar kapitaal met mensen die geld over hebben en willen investeren in duurzame bedrijven.

Bas Ruter Rabobank

We verwijzen klanten ook naar crowdfundingplatforms, waardoor de startende onderneming sneller aan financiering komt en zo kan de particulier investeren in een bedrijf waar hij de meeste affiniteit mee heeft. Met deze opzet neemt Rabobank de rol aan van financiële regisseur. Daar waar we anders langs de zijlijn moeten wachten totdat particuliere beleggers zelf met duurzame projecten komen om te beleggen en onze ondernemers een moeizame zoektocht moeten ondergaan in het vinden naar risicodragend geld.

Verder stellen we ons netwerk beschikbaar om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Zo werkt Rabobank samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen in tien verschillende regio’s in Nederland om de kansen van de circulaire economie te benutten en het bedrijfsleven te helpen bij het sluiten van kringlopen.”

Innoveren met duurzaamheid

“In het verleden gebruikten bedrijven duurzaamheid vaak als een thema naast de reguliere werkzaamheden. Het belang van duurzaamheid neemt echter snel toe en dit wordt steeds vaker onderdeel van de bedrijfsstrategie. We vragen onszelf daarom af wat we hierin voor onze klanten kunnen betekenen.

"Het belang van duurzaamheid neemt snel toe en dit wordt steeds vaker onderdeel van de bedrijfsstrategie"

Vanuit de historie van de bank zijn wij in eerste instantie actief in de food- en agrisector. Dat blijkt een buitengewoon succesvolle manier van bankieren die we graag voortzetten. Rabobank financiert 85 procent van de Nederlandse landbouw en € 0,60 van iedere euro aan de Nederlandse mkb-bedrijven. We zijn marktleider in nagenoeg alle bancaire markten in Nederland en in het buitenland zijn we een gespecialiseerde food- en agribank. Dat betekent dat we in Nederland onze klanten willen helpen bij het waarmaken van duurzaamheidsambities, van het verduurzamen van een woning tot het circulair maken van hun bedrijf.

In het buitenland willen we bijdragen aan het verduurzamen van de tien grootste agrarische sectoren. Hiervoor publiceren we een visie waar de keten naar toe zou moeten en bespreken wij deze visie met stakeholders en klanten, waar we vooral een versnellende rol willen spelen. Een voorbeeld van deze visie in de praktijk is de voorzittersrol van Rabobank in de Roundtable of Responsible Soy, waarin we verschillende projecten mogelijk maken die de sojateelt wereldwijd versneld verduurzamen.”

Onderscheidende rol

“Waar we ons in duurzaamheid onderscheiden ten opzichte van de andere grootbanken is onze aandacht voor duidelijkheid en transparantie. Dat zie je terug in het 82 pagina’s tellende duurzaamheidsbeleid van Rabobank. Ook zijn we duidelijk over wat we wel en niet financieren. Hiervoor zijn strikt gedetailleerde regels opgesteld die te allen tijde nageleefd moeten worden. Bij overtreding van deze regels, nemen we maatregelen tegen de bedrijven die we financieel ondersteunen. In 2015 merkte Oxfam Novib dan ook op dat Rabobank het meest transparant is van alle grote banken over zijn leningen aan bedrijven en koploper is door onder andere een beleid tegen landroof aan te nemen.

Ondanks het feit dat beleggers veilige beleggingen willen doen via de bank, willen ze ook weten dat het geld op een goede manier wordt gebruikt. De transparantie over de aanwending van financiële producten als spaargeld, groene obligaties en crowdfundingacties zal daarom in hoge mate toenemen. Dit zal een stimulerende werking hebben voor de werkwijze van banken. Als er vanuit investeerders veel vraag is om kapitaal te besteden aan duurzaamheid, dan zorgen de banken ervoor dat er meer aanbod is in duurzame projecten die gefinancierd moeten worden.

"Ondanks het feit dat beleggers veilige beleggingen willen doen via de bank, willen ze ook weten dat het geld op een goede manier wordt gebruikt"

Voor andere banken blijkt het echter een grote uitdaging te zijn om zich strikter op te stellen tegenover wat ze wel en niet financieren. Dit komt vaak voor bij bedrijven die actief zijn in het buitenland. Als een bank bijvoorbeeld actief is in de Verenigde Staten en te maken krijgt met een bedrijf dat deels in de wapenhandel investeert, dan begrijpt het Amerikaanse bedrijf niet waarom een Nederlandse bank daar geen geld in wil steken. Dit is onder andere te verklaren door cultuurverschillen waar grootbanken mee te maken krijgen.

Bij Rabobank gaan we hier zorgvuldig mee om door duurzaamheidsprestaties van onze klanten jaarlijks te beoordelen. Een bedrijf krijgt van ons een rating die aangeeft in hoeverre het duurzaamheid in de strategie en uitvoering heeft geïntegreerd. In plaats van een cultuur te creëren waarin we de regels buigen, hanteren we de poldercultuur waarin we duurzaamheid bespreekbaar maken. Als een ‘polderbank’ heeft de Rabobank oor voor de wensen van zijn klanten, maar wordt het duurzaamheidsbeleid in de praktijk wel goed in acht genomen.”

Eerder sprak DuurzaamBedrijfsleven Media met Richard Kooloos, director Sustainable Banking van ABN Amro en Leonie Schreve, global head Sustainable Finance van ING. Lees de artikelen hier terug:

Rabobank hoofdkantoor

Foto: Rabobank (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)