24-02-2016 07:59 | Door: Dimitri Reijerman

Het Sustainable Shipping Initiative (SSI) stelt dat de diverse vergroeningsinitiatieven op stoom zijn gekomen, maar dat er de komende decennia van alle partijen nog veel inspanningen nodig zijn.

In het SSI zetelen onder andere ABN Amro, Maersk en AkzoNobel. De deelnemers willen de maritieme sector verduurzamen. Daarvoor is inmiddels een roadmap ontwikkeld die doorloopt tot 2040. Elk jaar wil het SSI concrete stappen zetten.

Een van de speerpunten in de roadmap is het terugdringen van de CO2-uitstoot: in 2040 moet de maritieme sector 90 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat moet worden bereikt door onder andere over te schakelen op biobrandstof, waterstof en windenergie.

Daarvoor heeft de organisatie het Save as you Sail-initiatief opgesteld, waarin modellen staan beschreven om duurzaam varende schepen financieel interessanter te maken. Ook de recycling is daar bij betrokken.

Uitdagingen

Volgens het SSI boeken zijn leden vooruitgang, onder, onder andere door meer bedrijven mee te laten doen aan het initiatief en kennis uit te wisselen. Desondanks geeft CEO Alastair Fischbacher in het jaarverslag aan dat er nog veel uitdagingen overwonnen moeten worden, ook op de korte termijn.

Een daarvan is het vaststellen van CO2-reductiedoelstellingen voor de maritieme sector, mede omdat deze sector niet is meegenomen in de afspraken in het COP21-klimaatakkoord. In de ogen van het SSI is dit een taak voor de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties.

Een ander aandachtspunt waar het SSI knopen over wil doorhakken, heeft betrekking op het verantwoord ontmantelen van oude schepen. Dat gebeurt in een aantal Aziatische landen op een veelal milieuonvriendelijke manier. Onder andere transportreus Maersk kondigde onlangs aan dat het bedrijf het recycleproces en de arbeidsomstandigheden op de 'sloopstranden' van het Indiase Alang wil verbeteren.

Bron: SSI | Foto: By tsuna72 (Flickr: Unload) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons