01-03-2016 09:59 | Door: Dimitri Reijerman

Het stadsbestuur van Milaan overweegt om forensen die de fiets pakken, in plaats van de auto, financieel te belonen. Via een mobiele app zou het aantal afgelegde fietskilometers zijn na te gaan.

Net als veel andere Italiaanse steden kampt Milaan met smogoverlast. In december werd het autoverkeer daarom nog aan banden gelegd. Nu is een actieplan opgesteld om te investeren in duurzame mobiliteitsoplossingen. Met diverse plannen hoopt het stadsbestuur overheidssubsidies binnen te halen.

Een van de plannen is om fietsers te belonen, zo schrijft The Guardian. Zij moeten een klein geldbedrag krijgen als zij van en naar hun werk fietsen. Daarbij hebben de Milanezen gekeken naar een proef in Frankrijk uit 2014. Daar ontvingen fietsers € 0,25 per gereden kilometer.

Of het idee van het Milanese stadsbestuur in de praktijk uitvoerbaar is, moet nog blijken. De bestuurders denken dat de afgelegde fietskilometers door deelnemers aan het project via een mobiele app zijn te monitoren. De betrouwbaarheid laat vermoedelijk te wensen over, maar omdat het om kleine geldbedragen gaat achten zij de kans op fraude gering. De technische universiteit van de stad bekijkt of er nog andere mogelijkheden zijn.

Een ander punt is de veiligheid. In tegenstelling tot landen als Nederland en Denemarken zijn er weinig tot geen fietsvoorzieningen in het Italiaanse verkeer. Hierdoor wordt fietsen vaak als gevaarlijk gezien door burgers. Ook zijn de woon-werk-afstanden vaak groter dan in West Europa en de hoge concentratie aan fijnstof in de lucht kan mogelijk ook een hindernis vormen voor het fietsenplan.

Bron: The Guardian | Foto: public domain