07-03-2016 15:02 | Door: Dimitri Reijerman

De Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) waarschuwt dat het gebruik van de relatief schone brandstof LPG in Nederland sterk daalt als gevolg van overheidsbeleid. Lichtpuntje is wel de stijgende verkoop van voertuigen die op biogas rijden.

Volgens NOVE-directeur Erik de Vries was Nederland decennia lang koploper in de LPG-technologie en hebben tal van tankbedrijven forse investeringen gedaan, met een groot aantal tankpunten tot gevolg. Bovendien is de brandstof schoner dan benzine en diesel: de CO2-uitstoot ligt circa 10 procent lager dan die van benzineauto's en ten opzichte van dieselvoertuigen is de hoeveelheid NOx en fijnstof 3 tot 8 maal lager.

Ondanks de minder vervuilende eigenschappen, blijkt uit recente data van het CBS dat de verkoop van LPG, een mengsel van propaan en butaan afkomstig uit gaswinning en olieraffinage, de afgelopen jaren fors daalt. In 2015 werd er 343 miljoen liter LPG verhandeld, een daling van 11 procent ten opzichte van 2014. Ten opzichte van 2010 is het volume zelfs met bijna 40 procent gedaald.

De Vries stelt dat vooral het accijnsbeleid funest is voor de populariteit van LPG. Ook het afschaffen van de oldtimerregeling en het verbod op onbemande LPG-tankpunten is NOVE een doorn in het oog. "We hebben convenanten met de overheid getekend, onder andere voor de veiligheid, maar we krijgen er niets voor terug", aldus De Vries.

'De regering draait LPG de nek om'

De NOVE-directeur stelt bovendien dat door de hoge accijnzen LPG-tankstations niet langer rendabel zijn, en dat daarmee de transitie naar schonere brandstoffen en een duurzamere mobiliteit vertraging oploopt: "De regering draait zo LPG de nek om", aldus een teleurgestelde De Vries. Ook is de kans aanwezig dat autofabrikanten minder gaan investeren in auto's die vanuit de fabriek af op LPG rijden.

De Vries zegt dat zijn brancheorganisatie vanuit de Europese Commissie geluiden hoort dat zij het Nederlandse beleid ook niet meer snappen. En dat terwijl Europese landen - met het dieselschandaal in het achterhoofd - LPG als een goede transitiebrandstof zien.

De Vries ziet nog wel lichtpuntjes: de verkoop van biogas, dat geheel CO2-neutraal is, neemt toe. In 2014 werden er al meer nieuwe bedrijfsauto's geregistreerd die op biogas rijden dan LPG-varianten, en naar verwachting liggen de cijfers over 2015 nog hoger. Met name taxi- en koerierbedrijven hebben belangstelling voor de schoonste gasvariant. De bestaande LPG-infrastructuur is echter ongeschikt voor biogas,

Bron: NOVE | Foto: By Andreas Geick (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons