18-03-2016 09:32 | Door: Dimitri Reijerman

Onderzoekers van MIT stellen dat met elkaar communicerende auto's met een lage snelheid efficiënter werken bij het oversteken van kruispunten dan het plaatsen van verkeerslichten. 

De studie van MIT is gebaseerd op een wiskundig model. In dit model communiceren auto's onderling continu en houden ze een veilige afstand van elkaar. Doordat voertuigen om de beurt een kruising mogen oversteken, worden verkeerslichten overbodig. Bovendien stellen de onderzoekers dat een dergelijk 'slim' kruispunt tot twee maal meer verkeer kan verwerken.

In het model mag een kleine groep auto's steeds oversteken. Dit werkt volgens de MIT-onderzoekers veel efficiënter dan het model van verkeerslichten, waarbij een grote groep tegelijk het kruispunt over moet.

Lage snelheid

Een belangrijke factor in het model is dat voertuigen een relatief lage snelheid hebben als zij het kruispunt naderen. Hierdoor ontstaat op de kruising een optimale doorstroming. Om de doorstroming in bijvoorbeeld een drukke stad verder te bevorderen, dienen de auto's al vroegtijdig voor de volgende kruising hun snelheid aan te passen.

De studie is interessant voor bouwers van zelfrijdende auto's en wegbeheerders. Mogelijk is het model inzetbaar om de bestaande infrastructuur in een stad zo optimaal mogelijk te benutten.

Bron: MIT