22-03-2016 18:15 | Door: Fitria Jelyta

Arnhem heeft binnenstedelijke hoofdwegen heringericht om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Uit evaluatie van dit project blijkt dat de voertuigverliesuren in de ochtend- en avondspits zijn afgenomen.

Met het Langzaam Rijden Gaat Sneller (Largas)-project wil de gemeente Arnhem de verkeersdoorstroming in de stad verbeteren. Dit weginrichtingsconcept maakt het mogelijk om wegen zo in te richten dat de snelheid van het autoverkeer niet hoog is, maar het verkeer zich toch sneller kan verplaatsen.

Zo moeten dubbele rijstroken tot één rijstrook in beide richtingen worden teruggebracht en verdwijnen onoverzichtelijke kruispunten met stoplichten. De gemeente verwijdert de stoplichten en vervangt de kruispunten door voorrangspleintjes. Verder wordt de gereden snelheid verlaagd.

Beter bereikbaar, leefbaar en een groener wegbeeld

Lange wachttijden

In dit project heeft Arnhem het Largas-principe in de herinrichting van de wegen Boulevard Heuvelink en Johan De Wittlaan toegepast. Voor de herinrichting van dit traject was infrastructuurbedrijf Reef Infra, onderdeel van Strukton, verantwoordelijk.

Volgens de gemeente zijn de verkeerslichten op het traject van 1.500 meter lang aan het einde van hun levensduur gekomen. Daarnaast hebben de verkeerslichten lange wachttijden, relatief veel ongevallen, een gevoel van onveiligheid, extra luchtverontreiniging en geluidshinder veroorzaakt, stelt de gemeente.

Afname voertuigverliesuren

Uit evaluatie van onderzoeksbureau MuConsult blijkt dat de voertuigverliesuren in de ochtendspits met 77 procent zijn afgenomen door de toepassing van het Largas-concept. In de avondspits zijn de voertuigverliesuren zelfs met 103 procent afgenomen.

De verkeersintensiteit is door de herinrichting met 30 tot 50 procent toegenomen. Het onderzoeksbureau stelt echter dat de afname van voertuigverliesuren door de herinrichting sterker is dan de toename van voertuigverliesuren als gevolg van de verhoogde verkeersintensiteit.  

Bron: MuConsult, Reef Infra, Verkeersnet | Foto: Neushorn, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)