27-10-2015 10:28 | Door: Thijs ten Brinck

De Zwitserse start-up Climeworks bouwt een installatie om CO2 direct uit de lucht te filteren. De afgevangen CO2 levert de start-up aan een glastuinbouwbedrijf.

Climeworks neemt de installatie medio 2016 in gebruik in het in Zwitserse Hinwil. De installatie, ter grootte van een standaard zeecontainer, maakt gebruik van de warmte en elektriciteit van een nabijgelegen afvalverbrandingsinstallatie.

co2-reductie

In plaats van CO2 te winnen uit de, relatief geconcentreerde, rookgassen van de afvalverbrandingsinstallatie, haalt de CO2-afvanger het broeikasgas direct uit de atmosferische lucht. Zo produceert de installatie jaarlijks 900 ton pure CO2.

Een sla-kweker uit de buurt gebruikt het geconcentreerde broeikasgas om de groei van zijn slaplantjes met 20 procent te bevorderen.

Businessmodellen ontwikkelen

Het pilotproject kost naar verwachting € 3 tot 4 mln en heeft een looptijd van drie jaar. Een van de belangrijkste onderzoeksvragen die Climeworks wil beantwoorden is wat de operationele kosten van de installatie zijn. CO2 afvangen uit rookgassen is een energie-intensief proces en produceren van puur koolstofdioxide uit lucht vergt naar verwachting nog veel meer energie.

Climeworks maakt gebruik van een filter waaraan de CO2 chemisch hecht. Bij een temperatuur van 100 graden Celsius laat het broeikasgas weer los en is het geconcentreerd op te slaan. Per ton geproduceerde CO2 heeft de start-up tot 2.000 kilowattuur aan warmte en tot 300 kilowattuur aan elektriciteit nodig. 

Zo snel Climeworks weet wat voor prijs het voor de geproduceerde CO2 moet vragen, wil het op grote schaal CO2 gaan leveren aan frisdrankfabrikanten. Op termijn overweegt het, net als de Canadese concurrent Carbon Engineering, ook hernieuwbare brandstoffen te produceren.

Bron: Climeworks | Foto: ProFlowers (header), via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven), Climeworks (side)