03-11-2015 14:54 | Door: Chris Thijssen

LTO Nederland deelt de ambities van het kabinet voor een veilige, gezonde en duurzame voedselproductie. De brancheorganisatie gaat samen met het bedrijfsleven en de overheid de voedselagenda vorm geven.

In reactie op het Naar een voedselbeleid-advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt het kabinet dat aanpassingen in het voedselsysteem noodzakelijk zijn om op termijn voldoende duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen.

De WRR pleit voor een integraal voedselbeleid langs de lijnen volksgezondheid, ecologische haalbaarheid en robuustheid. Het kabinet is het daarmee eens en ziet hier kansen voor de uitvoering van het WRR-advies. LTO Nederland zegt de ambitie te delen om samen te werken aan een integraal voedselbeleid, met aandacht voor volksgezondheid en ecologische houdbaarheid.

De huidige voedselproductie en -consumptie is volgens de brancheorganisatie vanuit ecologisch oogpunt op de lange termijn niet houdbaar. “We lopen tegen de grenzen aan”, zegt voorzitter Albert Jan Maat in een persbericht. “We lopen als agri- en foodsector ook voorop, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat we in een internationale context opereren.”

Dierenwelzijn en milieu

LTO ziet het advies van de WRR als een ‘waardevol rapport met een heldere analyse van de huidige voedselketen’. Maat: “We delen de analyse dat de mondiale uitdagingen op het terrein van ecologie, volksgezondheid en de robuustheid van het systeem om een heroriëntatie van het beleid vragen.” Volgens de voorzitter is de sterke positie van Nederland in de agrifood-sector mede te danken aan het overheidsbeleid.

“Maar we kunnen niet langer heen om vragen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en landschapsbeheer. Dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen en die pakken we natuurlijk op. Daar zijn we in Nederland goed in”, zegt Maat.

Bron: LTO Nederland | Foto: francois schnell, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)