16-11-2015 18:05 | Door: Aveline Bies

Via satellieten is het mogelijk om gewasgroei nauwkeuriger vast te stellen. De satellieten meten de fluorescentie van groeiende planten van kilometers afstand.

Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst de wereldwijde voedselproductie beter te voorspellen. Dit is de conclusie van een onderzoeksteam aan Stanford’s School of Earth, Energy & Environmental Science. Het team heeft een methode ontwikkeld om via satellieten fluorescentie te detecteren.

satelliet

Fluorescent licht ontstaat bij planten tijdens de fotosynthese, waarbij zonlicht door een plant wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten naar koolhydraten. Door de fluorescentie van gewassen te meten, kan het groeitempo van planten bepaald worden. Als planten harden groeien neemt de fluorescentie toe.

Stress bij planten blootleggen

De techniek kan wetenschappers ondersteunen bij het bekijken van de reactie van planten op een veranderend klimaat. De nieuwe meetmethode kan dit gemakkelijker op de lange termijn doen en verschaft zo een duidelijker beeld van gewasgroei onder veranderlijke weersomstandigheden. Dit beeld kan weer helpen om bijvoorbeeld stress bij planten bloot te leggen. Hieruit hopen wetenschappers te concluderen welke soort gewasteelt het best toepasbaar is en welke soort eigenschappen toekomstige gewassen moeten hebben.

Eerder al gebruikten wetenschappers satellieten om de vegetatie op de aarde te meten door de kleur van gereflecteerd zonlicht in kaart te brengen. Met deze nieuwe techniek kan ook daadwerkelijk de groeiratio van gewassen gemeten worden. Daarvoor zijn wel nieuwe satellieten nodig.

Bron: Stanford’s School of Earth, Energy & Environmental Science, Foto: By US Government [Public domain], via Wikimedia Commons