26-11-2015 09:09 | Door: Chris Thijssen

Het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest zou boeren veel geld kunnen besparen. Een slimme combinatie van verschillende mestproducten is hierbij van belang.

Dat schrijft AgriHolland op basis van onderzoek van DLV Plant en Projecten LTO Noord. De onderzoekers rekenden voor vier modelbedrijven door wat het potentiële mestgebruik is. Verder keken de onderzoekers welke mestsoorten de voorkeur hebben en wat de beschikbaarheid is in de regio van de bedrijven.

Uit de opgestelde bemestingsplannen blijkt dat onbewerkte mest vooral gebruikt kan worden voor gewassen met de meeste behoefte aan fosfaat, zoals aardappelen, suikerbieten en zaaiuien. Dunnere fracties, die ontstaan na het scheiden van de mest, zijn volgens de onderzoekers nuttig voor de graangewassen.

Dat komt omdat deze gewassen een lage fosfaat- en kaliumoxidebehoefte hebben, maar wel vragen om snel beschikbare minerale stikstof. Dunne fracties bevatten relatief weinig fosfaat en kaliumoxide en veel minerale stikstof.

Minder bemestingskosten

De onderzoekers zien vooral kansen voor het slim combineren van de verschillende mestproducten. Daarmee kunnen akkerbouwers zowel hun fosfaatruimte als hun gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest opvullen met voordelige dierlijke mest.

Een van de deelnemende bedrijven aan het onderzoek, een akkerbouwbedrijf van 60 hectare in Flevoland, was voorheen bijna € 25.000 kwijt aan bemesting met kunstmest. Wanneer dit bedrijf optimaal gebruikt gaat maken van dierlijke mest kunnen die kosten volgens de onderzoekers dalen naar een bedrag van € 16.500.

De onderzoekers verwachten bij de overige deelnemende bedrijven vergelijkbare besparingsmogelijkheden. Zij stellen daarnaast dat bedrijven een nog grotere besparing kunnen behalen op de bemestingskosten door gebruik te maken van een eigen opslag.

Bron: AgriHolland | Foto: eutrophication&hypoxia, via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)