08-11-2016 13:47 | Door: Chris Thijssen

Drones, uitgerust met camera’s, sensoren of robotarmen bieden kansen om de landbouw efficiënter en duurzamer te maken. Daarvoor is wel experimenteerruimte nodig.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Wer), voorheen Alterra. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken bracht het instituut de toepassingen van drones in de landbouw en natuur in kaart.

Duurzame landbouw

Daaruit blijkt dat onder meer het milieu kan profiteren van gebruik van drones in de landbouw. Zo kan de toepassing van de nieuwe technologie bijdragen aan minder vervuiling van lucht, water en bodem. Daarnaast kunnen drones helpen verspilling te verminderen, door de landbouw efficiënter te maken.

Ook eigenaren en beheerders van natuurgebieden kunnen profiteren van de ondersteuning van drones, stellen de onderzoekers.

Experimenteren met drones

Ondanks de verwachte potentie van de nieuwe technologie, zijn boeren en natuurbeheerders volgens de onderzoekers nog terughoudend. Daarvoor noemen zij verschillende oorzaken. Zo wijzen de onderzoekers op hoge investeringskosten in relatie tot onduidelijkheid over de (meer)opbrengsten. Daarnaast is er onduidelijkheid over bijvoorbeeld het eigendom van data die met drones kunnen worden verzameld.  

Daarom pleiten de onderzoekers voor meer demonstratie- of experimenteerruimte voor agrariërs of eigenaren van natuurgebieden. Daarin kunnen zij samen met aanbieders van drones in een praktijkstudie tonen wat mogelijk is. Een dergelijke ruimte kan ook dienen om de operationele aspecten verder te ontwikkelen.

Precisielandbouw

De onderzoekers doen in het onderzoeksrapport de volgende aanbevelingen voor het ministerie van Economische Zaken (EZ):

  • EZ geeft meer aandacht aan de ontwikkeling van drones als onderdeel van het technologische complex van de precisielandbouw
  • EZ vormt een belangrijke tegenkracht binnen de overheid waar het de ontwikkeling van de regelgeving rond gebruik van drones betreft
  • Precisielandbouw wordt als vergroeningsmaatregel aangemerkt in het Europese landbouwbeleid, of in eigen land wordt de koppeling van precisielandbouw aan milieu- en klimaatdoelen gestimuleerd
  • Een gebied als Living Lab wordt aangewezen en ingericht voor de inzet van drones ten behoeve van landbouw en/of natuur
  • Een verdere verkenning, ook buiten Nederland, van de maatschappelijke consequenties van drones, gekoppeld aan een Living Lab

Bron: Wageningen Environmental Research | Foto: Jason Blackeye, via Unsplash Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)