12-02-2018 09:00 | Door: Martijn van der Donk

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een eigen gedragscode voor de vleessector ingevoerd. De COV-Code is een gids voor gepast gedrag en correct handelen, met name op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid.

De code die de brancheorganisatie invoert, vormt een verbijzondering op de algemene Gedragscode Levensmiddelenketen.

Voorkomen imagoschade

De gedragsregels zijn opgesteld om te helpen voorkomen dat het imago van de Nederlandse vleesketen, van het uitgangsmateriaal, het diervoer, de dierhouderij, de slacht- en verwerking tot en met de verkoop van het eindproduct vlees, door onzorgvuldig handelen kan worden geschaad.

Dierenwelzijnsregel

Een belangrijk onderdeel in de COV Code is dat de bedrijven zorgen dat dieren met respect behandeld worden en dierenwelzijnsregels naleven. Indien medewerkers misstanden signaleren kunnen ze dit op basis van deze COV Code melden bij de animal welfare officer of een vertrouwenspersoon.

Een andere afspraak is dat bedrijven alles in het werk stellen om te zorgen dat risico’s op voedselfraude in de schakel voor en na het bedrijf in de keten zijn geïdentificeerd, bijvoorbeeld via het maken van vulnerability assessment critical control points (VACCP).

Bron: COV| Afbeelding: Shutterstock